Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.ff.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Filozofická fakulta UP
31.08.2015, 08:32, Stáří: 4 r.

ISLAND - Stipendia pro studium islandštiny

Autor: -sb-

ISLAND - Stipendia pro studium islandštiny

Islandské ministerstvo školství, vědy a kultury poskytuje každoročně stipendia pro studium moderní islandštiny na Islandské universitě (University of Iceland).

Studium trvá osm měsíců (od 1. září do 30. dubna). O tato stipendia se mohou ucházet zájemci z vybraných zemí včetně České republiky, celkem bude (pro akademický rok 2016/2017) k dispozici asi 15 stipendií.

Vyřizováním administrativních záležitostí týkajících se těchto stipendií byl pověřen Ústav Árni Magnússona pro islandská studia (Árni Magnússon Institute for Icelandic Studies).

Výše stipendia činí asi 130 000 islandských korun (ISK) měsíčně, což by mělo postačit k uhrazení ubytování na vysokoškolské koleji a stravování.

V průběhu studijního pobytu lze požádat o prodloužení stipendia o další rok (žádost je na Islandu třeba podat vždy do 1. února), a to maximálně dvakrát (tedy na celkovou dobu maximálně tří let (resp. 3 x 8 měsíců).

Studium je rozčleněno do dvou samostatných částí – odborného programu (ten je zaměřen více akademicky a seznamuje i s historií jazyka, historií a kulturou Islandu apod.) a praktického jazykového kursu (zaměřeného na osvojení praktické znalosti jazyka).

Zájemci, kteří již mají pokročilou znalost islandštiny, mohou být případně zařazeni rovnou do druhého ročníku studijního programu.

Přesnostně bude stipendium poskytováno vysokoškolským studentům, kteří již dokončili alespoň jeden rok studia a mají určitou předběžnou znalost islandštiny. Nutná je i praktická znalost („working knowledge“) angličtiny, jež bude používána jako druhý vyučovací jazyk. Zpravidla budou preferováni uchazeči do 35 let.

Uzávěrka přijímání přihlášek je 1. prosince 2015 (na akademický rok 2016/2017).
(tj. nejpozději k tomuto dni již musí být přihláška na uvedené adrese na Islandu).

Přihlášky se zasílají normální poštou (nikoli e-mailem) na níže uvedenou kontaktní adresu. Zároveň musejí uchazeči odděleně požádat o přijetí také Islandskou universitu.

Podrobné informace a formulář přihlášky jsou k dispozici na www.arnastofnun.is/page/studentastyrkir_menntamalaraduneytis_en

Tato stipendia (bez stanovení kvót pro jednotlivé země) nahradila dřívější možnost získat stipendium pro studijní pobyt na Islandu na základě dvoustranné mezinárodní smlouvy.

Kontakt a bližší informace:

Árni Magnússon Institute for Icelandic Studies
Sigurður Nordal Office
Box 1220
121  Reykjavík
Iceland

Internet:
http://english.hi.is/school_of_humanities/faculty_of_icelandic_and_comparative_cultural_studies/icelandic_second_language (informace o studijním programu) http://arnastofnun.is/page/studentastyrkir_menntamalaraduneytis_en  (formulář přihlášky)Aktuální zpravodajství a publicistiku z Univerzity Palackého najdete na stránkách Žurnálu Online.

Zpravodajství z UP
Vyhledávání studijních oborů na UPAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Stránka aktualizována: 01. 04. 2011, Daniel Agnew