Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.ff.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Filozofická fakulta UP
08.06.2011, 15:02, Stáří: 9 r.

Stipendia Nadace M. a T. Krskových

Autor: zdp

Studium nejlepších světových univerzit umožní Nadační fond Martiny a Tomáše Krskových

Deset mladých lidí získá možnost studovat magisterský obor na deseti nejlepších světových univerzitách. Roční stipendium, které uděluje Nadační fond Martiny a Tomáše Krskových, pokryje školné na vybrané univerzitě. Přihlášky je možné posílat celý rok.

Nadační fond Martiny a Tomáše Krskových byl založen za účelem podpory studentů technických oborů, politologie, ekonomie, přírodních věd a historie. „Každý rok uhradíme školné deseti vybraným studentům magisterského studia na jedné z deseti nejlepších světových univerzit,“ říká Tomáš Krsek.

O stipendium se může ucházet každý, kdo je přijat na některou z podporovaných škol. K potvrzení o přijetí musí také doložit čestné prohlášení, že majetkové poměry jeho rodiny neumožňují financování studia na této škole. Zájemci o stipendium musí do nadace poslat svůj životopis a esej o důvodech, proč chtějí studovat právě na této škole, co od ní očekávají a co by rádi dělali po jejím dokončení. Na základě těchto údajů a pohovorů jsou vybráni uchazeči, kterým nadační fond uhradí jeden rok studia. Školné je hrazeno přímo na účet školy. Ti, kteří jsou nadačním fondem vybráni, se zavazují během 2 let uspořádat 3 přednášky pro studenty středních a vysokých škol o svých zkušenostech se studiem v zahraničí. Během 5 let vypracuje stipendista každý rok esej na téma, které jim zadá nadační fond. 

Mezi univerzity, které lze díky Nadačnímu fondu Martiny a Tomáše Krskových studovat, patří Harvard, Oxford, Cambridge, Caltech, Chicago, Columbia, MIT, Princeton, Stanford a UC Berkeley. Tyto školy byly vybrány díky umístění na nejvyšších příčkách žebříčku porovnávajícího celkem 1 200 vzdělávacích institucí z celého světa na základě počtu citací a zastoupení držitelů Nobelových cen a Fieldingových medailí.

Studium na těchto institucích je velmi nákladné a pro většinu mladých dostupné pouze díky půjčkám. Aby je mohli splatit, volí mnozí absolventi hned po škole práci v zahraničí. „Hlavním smyslem naší nadace je dát studentům možnost svobodné volby. My pochopitelně doufáme, že se dříve či později většina z nich vrátí domů a získané prvotřídní vzdělání a zkušenosti uplatní v České republice,“ popisuje důvody založení nadace Tomáš Krsek. Zakladatelé fondu kladou důraz právě na magisterské studium, protože se domnívají, že nejlepší školy v těchto oborech vynikají právě v této formě studia. Poskytnutí finanční podpory není vázáno na nutnost vrátit se zpět do České republiky nebo pracovat v některé společnosti na jejím území.

V současnosti Nadační fond Martiny a Tomáše Krskových přijímá přihlášky. Více informací najdete na www.krsekfoundation.cz  a na www.facebook.com/stipendiakrskovych .Aktuální zpravodajství a publicistiku z Univerzity Palackého najdete na stránkách Žurnálu Online.

Zpravodajství z UP
Vyhledávání studijních oborů na UPAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Stránka aktualizována: 01. 04. 2011, Daniel Agnew