Palacký University

Conferences at DAE

Knowledge for Market Use

Since 2006, the Department of Applied Economics has organized an international science conference entitled Knowledge for Market Use every year. Knowledge is the key element to economic competitiveness. The purpose of the conference is to present the current development of knowledge management and its impact on the field of management, marketing, financial management, and other fields of knowledge economics.
See the conference website.

Wine as a Cultural Phenomenon

Together with the Department of Romance Languages, the Department of Applied Economics participated, from 2009 to 2011, in organizing conferences focused on wine as a cultural phenomenon. Conference collections are available for download in pdf here below.

Supporting the conference activities of students

To support the activities of its students, DAE gives them a chance to present their research results at the student panel of the conference Knowledge for Market Use or at the Student Science Conference. Students can participate actively or as audience, and are given the possibility to contribute to the conference collection. These activities are included in the study programme as optional (type B) courses (abbreviated KAE/ZTPA, ZTPB, ZTPC a ZTPD).  

Proceedings of DAE:

Pavla Slavíčková - Jaromír Tomčík (eds.), Znalosti pro tržní praxi 2015. Ženy-podnikatelky v minulosti a současnosti. Olomouc 2015. ISBN 978-80-87533-12-3.

Pavla Slavíčková (ed.), Znalosti pro tržní praxi 2014. Média a komunikace ve 21. století. Olomouc 2014. ISBN 978-80-87533-07-9.

Pavla Slavíčková (ed.), Znalosti pro tržní praxi 2013. Veřejná ekonomika – současnost a perspektiva. Olomouc 2013, ISBN 978-80-87533-05-5.

Pavla Slavíčková (ed.), Studentská vědecká konference 2013: sborník příspěvků. Olomouc 2013, ISBN 978-80-87533-06-2.

Pavla Slavíčková (ed.), Znalosti pro tržní praxi 2012. Význam znalostí v aktuální fázi ekonomického cyklu, Olomouc 2012, ISBN 978-80-87533-04-8.

Klára Bendová – Lucie Vavrysová (eds.), Znalosti pro tržní praxi 2011. Nová generace pracovníků, Olomouc 2011, ISBN 978-80-87533-02-4.

Pavla Slavíčková (ed.), Akademické pohledy do znalostní ekonomiky. Sborník Katedry aplikované ekonomie FF UP, Olomouc 2011, ISBN 978-80-904477-8-3.

Klára Bendová – Lucie Vavrysová (eds.), Víno jako multikulturní fenomén. Sborník z 3. mezinárodní interdisciplinární konference Víno jako multikulturní fenomén, konané v Olomouci ve dnech 28. a 29. dubna 2011, Olomouc 2011, ISBN 978-80-87533-00-0.

Jaroslava Kubátová (ed.), Ekonomické znalosti pro tržní praxi, Olomouc 2010, ISBN: 978-80-904477-5-2.

Pavla Slavíčková (ed.), Ekonomické pohledy generace Y. Sborník studentských vědeckých prací Katedry aplikované ekonomie FF UP, Olomouc 2010, ISBN 978-80-904477-7-6.

Jaroslava Kubátová – Jitka Uvírová (eds.), Víno jako multikulturní fenomén, Olomouc 2010, ISBN 978-80-904477-4-5.

Jaroslava Kubátová (ed.), Ekonomické znalosti pro tržní praxi 2009, Uherské Hradiště 2009, ISBN 978-80-87273-02-9.

Jaroslava Kubátová – Jitka Uvírová (eds.), Víno jako multikulturní fenomén. Publikace vzešla z tematické mezinárodní interdisciplinární konference v Olomouci 23. a 24. 4. 2009, Uherské Hradiště 2009, ISBN 978-80-87273-01-2.

Jaroslava Kubátová (ed.), Ekonomické znalosti pro tržní praxi 2008, Uherské Hradiště 2008, ISBN: 978-80-87273-00-5.

Jaroslava Kubátová (ed.), Ekonomické znalosti pro tržní praxi 2007, Olomouc 2007, ISBN: 978-80-903808-8-2.

Jaroslava Kubátová (ed.), Ekonomické znalosti pro tržní praxi. Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference v olomouckém regionu, Olomouc 2006, ISBN: 80-244-1468-6.

Nahoru

Kontaktní adresa KAE:

Filozofická fakulta UP v Olomouci
Katedra aplikované ekonomie
Křížkovského 12
771 80 Olomouc

e-mail:  pavlina.kleiberova@upol.cz
tel.:  +420 585 633 317

Aktuality KAE
na www.kae.cz

 

 

Křížkovského 12

Křížkovského 14

KAE podporuje firmy svých absolventů

 

 Opens external link in new window

 

Last update: 09. 11. 2015, Pavla Slavíčková