Palacký University

Projects and grants

The Department of Applied Economics at the Faculty of Arts, Palacký University in Olomouc with its staff and students leads a range of projects in the field of both science and research, and innovation.

It is a long-term goal of the department to support these activities, mainly to encourage the students. In science and research the most important opportunity is the Student grant competition, and in professional practice and work in the business sector, it is the website www.dae-projects.cz edited and managed by DAE.

Selected grants of DAE

2017 Kontinuity a diskontinuity ekonomiky a managementu v minulosti a současnosti, IGA_FF_2017_011
2015-2018 Pavla Slavíčková: Účetnictví mezi tradicí a racionalismem, Fond na podporu vědecké činnosti FF UP, FPVC2015/14
2015-2016 Kontinuity a diskontinuity ekonomiky a managementu v minulosti a současnosti, IGA_FF_2015_014
2014-2016 Jaroslava Kubátová, Klára Seitlová, Jan Stoklasa: Podpora transferu technologií na UP – dílčí projekt 01-2014-02 On-line psychodiagnostika týmové spolupráce ve virtuálních týmech, TAČR GAMA TG01010080
2013-2014 Pavla Slavíčková: Vývoj účetních systémů z hlediska učebnic účetnictví v českých zemích před rokem 1989, IGA_FF_2013_047
2012-2014 Jaroslava Kubátová: Znalostný pracovník a etická dimenzia manažmentu na ceste k emočnej, sociálne zrelej spoločnosti, Katolícka univerzita v Ružomberku, EEIG-01/SU/2012, 2012-2014 European Economic Interest Grouping, Brussels.
2012-2014 Jiří Řezník: Historie časopisu Obzor národohopodářský v letech 1896-1949, Hlávkova nadace.
2013 Pavla Slavíčková – Zdeněk Puchinger: Malé dějiny účetnictví, Podpora publikační činnosti akademických pracovníků Filozofické fakulty Univerzity Palackého.
2012 Zdeněk Puchinger: Průzkum a analýza finanční gramotnosti akademické obce FF UP, IGA, FF_2012_063.
2012 Jaroslava Kubátová: Management v éře sociálních médií, IGA, FF_2012_02.
2012 Pavla Slavíčková – Zdeněk Puchinger: Typologie a vývoj účetních soustav na území českého státu, IGA, FF_2012_040.
2010 Jiří Řezník: Ústav pro plánování při Filozofické fakultě Palackého univerzity Olomouci v letech 1949-1953, IGA, FF_2010_041.
2010 Jiří Klvač: Souvislosti Velké finanční krize v USA po r.2007 s hospodářským vývojem ČR v letech 2007-2010, IGA, FF_2010_062.
2009-2011 Pavla Slavíčková: Právní ochrana nezletilých osob v raně novověkém období, GAČR č. 404/09/P173.

 

ESF - OP Education for Competitiveness operational programme

2012-2014 Pavla Slavíčková (project leader): Innovation in the Teaching of Courses in Economics at the Palacky University and the Link to Professional Practice, reg. no. CZ.1.07/2.2.00/28.0027
2012-2014 Jiří Herinek (project leader): Advancement of Efficient Career Commencement for UPOL Graduates. reg. no. CZ.1.07/2.2.00/28.0049
2012-2015 PhDr. Matúš Šucha, Ph.D. (project leader): MBA – Modularization of Management And Psychology Education at the Palacky University in Olomouc Through Innovation and Connecting of Degree Programmes in Economy and Psychology CZ.1.07/2.2.00/28.0138

Kontaktní adresa KAE:

Filozofická fakulta UP v Olomouci
Katedra aplikované ekonomie
Křížkovského 12
771 80 Olomouc

e-mail:  pavlina.kleiberova@upol.cz
tel.:  +420 585 633 317

Aktuality KAE
na www.kae.cz

 

 

Křížkovského 12

Křížkovského 14

KAE podporuje firmy svých absolventů

 

 Opens external link in new window

 

Last update: 25. 09. 2017, Pavla Slavíčková