Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.ff.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Filozofická fakulta UP

Vedení fakulty

Od 13. srpna 2015 je děkanát přemístěn na novou adresu do prostor bývalých kolejí Marie Kudeříkové – Kateřinská 17 – 4.patro.

Nahoru

Děkan:

prof. PhDr. Jiří Lach, Ph.D., M.A.
tel.: 585 633 001,
777 163 046 (pouze pro záležitosti související s chodem fakulty)
fax: 585 633 000
e-mail: jiri.lach@upol.cz

konzultační hodiny:
po předchozí domluvě přes asistentku děkana

Nahoru

Předseda akademického senátu:

prof. Dr. Wilken Engelbrecht, cand. litt.
tel. 585 633 206, 737 710 214
e-mail:  wilken.engelbrecht@upol.cz

Nahoru

proděkan pro vědu a výzkum 
1. zástupce děkana

doc. Mgr. Jiří Špička, Ph.D.
(katedra romanistiky FF UP)
tel. 585 633 361, 730 162 139
e-mail: jiri.spicka@upol.cz

  • vedení agendy Vědecké rady FF UP
  • předseda Ediční komise FF UP
  • předseda Hodnotící komise Studentské grantové soutěže FF UP
  • zástupce FF v Grantové radě UP
  • metodik doktorského studijního programu na FF UP

  konzultační hodiny:
  čtvrtek, 14:00 - 15:30 (pracovna 2.26, tř. Svobody 26)

  Nahoru

  proděkan pro studijní a sociální záležitosti

  doc. Mgr. Miroslav Dopita, Ph.D.
  tel.: 585 633 407, 733 690 808
  e-mail: miroslav.dopita@upol.cz

  • organizace agendy přijímacího řízení bakalářského a navazujícího magisterského studia v prezenční a kombinované formě
  • vedení studijní agendy bakalářského, navazujícího magisterského a magisterského studia v prezenční a kombinované formě
  • akreditace bakalářského a navazujícího magisterského studia v prezenční a kombinované formě
  • agenda rigorózního řízení
  • předseda Disciplinární komise FF UP
  • člen Pedagogické komise UP
  • člen Koordinační rady pro distanční a kombinované formy studia UP
  • Dokumenty studijní agendy viz UPShare - pracoviště FF UP

  Konzultační hodiny: úterý 10:00 - 11:00 (tř. Svobody 26, místnost 4.32)

  Nahoru

  proděkan pro zahraniční záležitosti

  doc. Mgr. Daniel Nemrava, Ph.D.
  tel.: 585 633 347, 725 695 645
  e-mail: daniel.nemrava@upol.cz

  • organizace zahraničních vztahů FF UP
  • organizace mobility studentů a akademických pracovníků FF UP
  • podpora pro programy mezinárodní spolupráce FF UP
  • agenda CŽV - program Čeština pro cizince
  • organizace a podpora celofakultních cizojazyčných a společných (joint) programů

  konzultační hodiny:
  pondělí 11:30 - 13:00 (místo bude doplněno)

  Nahoru

  proděkanka pro projektové řízení

  Mgr. Dana Bilíková
  tel.: 585 633 436
  e-mail: dana.bilikova@upol.cz

  • komplexní správa projektů
  • vnitřní koordinace projektů na FF UP
  • projektová strategie FF UP
  • alumni program
  • CŽV v návaznosti na projektové řízení a alumni program
  • vedení agendy CŽV - Institut celoživotního vzdělávání
  • členka Koordinační rady pro celoživotní vzdělávání UP
  • členka Koordinační rady pro přípravu OPVVV

  konzultační hodiny:
  pondělí, 8:30 - 10:00 (pracovna 1.06, tř. Svobody 26)

  Nahoru

  proděkan pro organizaci a rozvoj

  Mgr. Ondřej Molnár
  tel.: 585 633 105, 775 275 653
  e-mail: ondrej.molnar@upol.cz

  • vnitřní organizace FF UP
  • normotvorba
  • metodika personalistiky výběrových řízení
  • koordinace pasportizace budov FF UP
  • koordinace činnosti fakultních jednotek
  • řízení Jazykové školy UPLIFT
  • koordinace public relations fakulty
  • příprava Dlouhodobého záměru FF UP a jeho aktualizace

  konzultační hodiny:
  kdykoliv po předchozí domluvě na ondrej.molnar@upol.cz

  Nahoru

  proděkan pro infrastrukturu

  Mgr. Vladimír P. Polách, Ph.D.
  tel.: 585 633 169, 777 570 618
  e-mail: vladimir.polach@upol.cz

  konzultační hodiny:
  úterý 11:00 - 11:45
  čtvrtek 11:30 - 12:00, pracovna 3.14, tř. Svobody 26

  Nahoru

  tajemnice

  Ing. Jiřina Menšíková
  e-mail: jirina.mensikova@upol.cz
  tel.: 585 633 008, 731 642 439

  • funkce tajemnice – hospodaření a správa fakulty dle Statutu FF UP
  • komplexní správa rozpočtu fakulty
  • předsedkyně Škodní komise FF UP, členka Škodní komise UP
  • předsedkyně Hlavní inventarizační komise FF UP, členka Ústřední inventarizační komise UP
  • vedení správy parkánových zahrad UP Křížkovského
  • Dokumenty útvaru tajemnice

  konzultační hodiny: Kateřinská 17, č. dv. 4.13
  pondělí 14:00 - 16:00, jinak kdykoliv dle domluvy

  Nahoru

  Zpravodajství z UP
  Vyhledávání studijních oborů na UPAbsolventi UP

  Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

  Stránka aktualizována: 02. 01. 2017, Zdeněk Pospíšil