Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.ff.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Filozofická fakulta UP

O fakultě

Filozofická fakulta - Učíme myslet

  • Více než 600 kombinací širokého spektra humanitních, sociálních, lingvistických a uměnovědných oborů
  • Možnost distančního a prezenčního studia, kreditní systém hodnocení
  • Možnost zahraničních studijních pobytů   
  • Studentský život v nádherném prostředí barokní Olomouce

FF UP podporuje a rozvíjí výuku na všech akademických úrovních od bakalářského studia přes magisterské až po postgraduální, jehož absolutorium je završeno titulem Ph.D., “doktor filozofie”. Fakulta nabízí rovněž studium vybraných oborů v kombinované formě a možnost absolvování programů celoživotního vzdělávání.

Mezi základní principy FF UP patří liberálnost při volbě a rozvržení studia, osobní přístup ke studentům a s tím související rozvíjení individuálních schopností. Fakulta široce podporuje studentské aktivity a  klade důraz na začlenění studentů do odborných a kulturních činností. FF UP buduje otevřený prostor pro diskuzi a vybízí ke kreativnímu myšlení.

poštovní adresa:
Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Křížkovského 511/10, 771 47  Olomouc
Česká republika

 

 

Základní statistické údaje

Stav k 31. 10. 2016
- Celkový počet studentů (Bc., Mgr., NMgr., Ph.D.): 5.593
- Absolventi v roce 2016 (Bc., Mgr., NMgr., Ph.D.): 1.077 (z toho 93 s vyznamenáním)
- Nově zapsaní (Bc., Mgr., NMgr., Ph.D.): 1.816
- Celkový počet účastníků dalšího vzdělávání: 963
- Přepočtený počet učitelů: 318 

 

 

Nahoru

Zpravodajství z UP
Vyhledávání studijních oborů na UPAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Stránka aktualizována: 04. 11. 2016, Zdeněk Pospíšil