Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.ff.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Filozofická fakulta UP

Referát technické podpory

V akutních případech

HOTLINE - kl. 3333

Po - Čt: 7:00 - 18:00
Pá: 7:00 - 16:00

tř Svobody 26

Vedoucí:

Mgr. Petr Jančík
tel.: 58563 3041

Zástupce:

Medard Kuřímský
tel.: 58563 3049

servisff.upol.cz - obsahuje fotky a záznamy z promocí, bazar majetku FF UP, přenosy z akademického senátu

Podpora pro pořádání konferencí, přednášek a seminářů

 • zajištění propagace a navigace - zapůjčení stojanů (formát A4 a A1 - tzv. áčka)
 • grafické zpracování navigace
 • možnost uskutečnění online přenosu ze zasedací místnosti děkanátu FF
 • zapůjčení techniky: - dataprojektory, notebooky, projekční plátna, ozvučovací aparatura, digitální fotoaparáty
 • technická pomoc - obsluha techniky, příprava prezentací
 • fotodokumentace, videozáznamy, zvukové záznamy
 • fyzická pomoc - příprava místností (úpravy počtu stolů, instalace projekčních pláten ...), instalace navigačních cedulí a stojanů v prostorách FF

Pracovníci referátu technické podpory

Mgr. Petr Jančík
vedoucí referátu technické podpory
tel.: 585 633 041
e-mail: Opens window for sending emailp.jancik@upol.cz

 • zabezpečení fakultních akcí - konference, semináře, přednášky...
 • konzultace pro nákup přístrojů
 • proškolování jednotlivých pracovníků

Sekce audiovizuální techniky

 • zabezpečení provozu učeben, poslucháren, auly
 • záznamy přednášek, konferencí, tvorba výukových videoprogramů
 • fotodokumentace, zhotovování fotoreprodukcí, digitalizace
 • digitalizace analogového materiálu (obraz i zvuk)
 • proškolování pracovníků, technické konzultace při nákupu přístrojů

RNDr. Milan Kocian
audiovizuální technik
tel.: 585 633 045
e-mail: Opens window for sending emailmilan.kocian@upol.cz

 • zvukové a videozáznamy
 • digitalizace analogových a video záznamů
 • nahrávání televizního vysílání - pozemní vysílání

Josef Kuba
audiovizuální technik
tel.: 585 633 096
e-mail: Opens window for sending emailjosef.kuba@upol.cz

 • správa AV techniky v budově UC UP (Konvikt)
 • digitalizace analogových audio a video záznamů
 • videozáznamy
 • nahrávání televizního vysílání - pozemní vysílání (všechny programy)

Bedřich Horký
odborný technik AV, IT
tel.: 585 633 065
e-mail: Opens window for sending emailbedrich.horky@upol.cz

 • zapezpečování provozu učeben, poslucháren, auly
 • správa techniky v budově FF

Mgr. Vojtěch Duda
audiovizuální technik  
tel.: 606 925 383
e-mail: Opens window for sending emailvojtech.duda@upol.cz

 • fotodokumentace
 • konferenční a propagační podpora
 • zajišťování grafických podkladů

Sekce IT

 • správa a servis hardware a software
 • poradenství při nákupech
 • správa webu a Courseware

Online & IT služby

 • Nabízíme možnost využití fakultního serveru, např. podporu platforem WordPress, Joomla nebo Moodle.
 • Možnost využít DMS (Alfresco), zálohování dat apod.
 • NB: některé služby spojené s provozem fakultního serveru mohou být zpoplatněné, většinou jednorázově.

 • Pro možnost instalace produktů Microsoft kontaktujte své IT správce.
   
 • Na stránkách http://servisff.upol.cz najdete mimo jiné
  • sekci BAZAR,
  • online přenosy,
  • audiovizuální záznamy z promocí FF
  • a další užitečné informace

Medard Kuřímský
zástupce vedoucího, sam. správce lok. sítě
tel.: 585 633 049
e-mail: Opens window for sending emailmedard.kurimsky@upol.cz

 • Kat. anglistiky a amerikanistiky
 • Kat. aplikované lingvistiky
 • Kat. dějin umění
 • Kat. divadelních a filmových studií
 • Kat. klasické filologie
 • Kat. muzikologie
 • Kat. psychologie
 • Kat. slavistiky

Miroslav Lupečka
sam. správce lok. sítě
tel.: 585 633 047
e-mail: Opens window for sending emailmiroslav.lupecka@upol.cz

 • Kat. aplikované ekonomiky
 • Kat. asijských studií
 • Kat. filozofie
 • Kat. nederlandistiky
 • Kat. obecné lingvistiky
 • Kat. politologie a evropských studií

Miroslav Pejř
sam. správce lok. sítě
tel.: 585 633 043
e-mail: Opens window for sending emailmiroslav.pejr@upol.cz

 • Centrum judaistických studií
 • Institut celoživotního vzdělávání
 • Jazyková škola FF UP
 • Kat. romanistiky
 • Kat. sociologie, andragogiky a kulturní antropologie
 • Kat. žurnalistiky
 • správa UNIFOR + EDIS

Aleš Vánský
sam. správce lok. sítě
tel.: 585 633 059
e-mail: ales.vansky@upol.cz

 • Kat. bohemistiky
 • Centrum správy a služeb
 • Děkanát
 • Kat. historie
 • Kat. germanistiky
 • Správa majetku a služeb
 • Studijní oddělení

Zdeněk Pospíšil
sam. správce lok. sítě
tel.: 585 633 048
e-mail: Opens window for sending emailzdenek.pospisil@upol.cz

 • redaktor fakultních stránek
 • správa katederního webového systému
 • coursemaster

Viktor Kočí
samostatný správce počítačové sítě - metodik
tel.: 585 631 866
e-mail: viktor.koci@upol.cz

 • správa fakultního serveru
 • administrace moodle, joomla, wordpress, alfresco, CCTV systém
 • správa učeben z projektu IFIT
 • Sharepoint

Nahoru

Zpravodajství z UP
Vyhledávání studijních oborů na UPAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Stránka aktualizována: 16. 01. 2017, Zdeněk Pospíšil