Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.ff.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Filozofická fakulta UP

Studijní oddělení

Sídlo studijního oddělení:
bývalé koleje Marie Kudeříkové,
Kateřinská 17
(u tržnice, mapa)

Korespondenční adresa:
Studijní oddělení FF UP
Křížkovského 10
771 80 Olomouc

Úřední hodiny:
pondělí  13.00–15.00
úterý      8.30–11.00
středa    8.30–11.00, 13.00–15.00
čtvrtek   8.30–11.00

U studentů kombinovaného studia je vyřízení administrativních záležitostí spojených se studiem možné po dohodě se studijní referentkou i mimo úřední hodiny.

Ing. Pavlína Grigárková
vedoucí studijního oddělení
tel. 585 633 036
e-mail: Opens window for sending emailpavlina.grigarkova@upol.cz

 • Studijní záležitosti
 • Přijímací řízení
 • Druhopisy diplomů
 • Osvědčení o přiznání magisterského titulu
 • Transcript of Records (pro absolventy před rokem 2006)

Nahoru

Alena Vinklerová
zástupkyně pro studijní záležitosti
tel. 585 633 052
e-mail: Opens window for sending emailalena.vinklerova@upol.cz

Referentka pro studijní obory:

 • Anglická filologie jednooborové studium
 • Anglická filologie dvouoborové studium ve všech jazykových kombinacích
  (mimo českou, čínskou a německou filologii)
 • Psychologie (bakalářské a navazující studium)

Referentka pro studijní obory kombinovaného studia

 • Divadelní věda - Filmová věda
 • Muzikologie

Nahoru

Dagmar Brančíková
zástupkyně pro přijímací řízení
tel. 585 633 471
e-mail: Opens window for sending emaildagmar.brancikova@upol.cz

Referentka pro obory kombinovaného studia:

 • Andragogika v profilaci na personální management
 • Andragogika navazující studium
 • Archeologie
 • Německá filologie
 • Psychologie (bakalářské a navazující studium)
 • Sociální práce

Nahoru

PhDr. Eva Gyuránová
tel. 585 633 038
e-mail: Opens window for sending emaileva.gyuranova@upol.cz

Referentka pro rigorozní řízení,
pro obory akreditované v anglickém jazyce,
a studijní obory:

 • Divadelní věda dvouoborové studium v kombinaci se všemi obory (mimo aplikovaná ekonomická studia, archelogii, archivnictví, judaistiku, komunikační studia, kulturální studia, muzikologii, obecnou lingvistiku, sociologii a žurnalistiku)
 • Filmová věda dvouoborové studium v kombinaci se všemi obory (mimo aplikovaná ekonomická studia, archeologii, archivnictví, komunikační studia, kulturální studia, kulturní antropologii, muzikologii, obecnou lingvistiku a žurnalistiku)
 • Italská filologie jednooborové studium
 • Japonská filologie jednooborové studium
 • Jazykové kombinace mimo kombinace obsahující anglickou, českou, čínskou a německou filologii
 • Polština se zaměřením na hospodářsko-právní a turistickou oblast 
 • Polská filologie jednooborové studium
 • Polština pro překladatele
 • Ruská filologie jednooborové studium
 • Ruština se zaměřením na hospodářsko–právní a turistickou oblast
 • Ruština pro překladatele
 • Ruská filologie v kontextu evropské kultury a literatury
 • Španělská filologie jednooborové studium
 • Ukrajinština se zaměřením na hospodářsko-právní a turistickou oblast

Nahoru

Markéta Kuchaříková
tel. 585 633 055
e-mail: Opens window for sending emailmarketa.kucharikova@upol.cz

Referentka pro studijní obory:

 • Angličtina se zaměřením na komunistní tlumočení a předklad navazující studium
 • Aplikovaná ekonomická studia dvouoborové studium v kombinaci se všemi obory (mimo judaistiku, komunikační studia, kulturální studia, mediální studia a žurnalistiku)
 • Nizozemská filologie jednooborové studium
 • Nizozemský jazyk, literatura a kultura ve středoevropském kontextu
 • Obecná lingvistika a teorie komunikace
 • Obecná lingvistika dvouoborové studium (mimo judaistiku, kulturální studia, mediální studia a žurnalistiku)
 • Politologie a evropská studia dvouoborové studium v kombinaci se všemi obory (mimo komunikační studia, kulturální studia, mediální studia a žurnalistiku)
 • Politologie a evropská studia
 • Politologie
 • Praktická nizozemská filologie
 • Evropská studia a mezinárodní vztahy

  Nahoru

  Soňa Marcinková
  tel. 585 633 053
  e-mail: Opens window for sending emailsona.marcinkova@upol.cz

  Referentka pro studijní obory: 

  • Francouzština se zaměřením na aplikovanou ekonomii
  • Jazykové kombinace s českou a německou filologií mimo kombinace obsahující čínskou filologii
  • Judaistka jednooborové i dvouoborové studium 
  • Komunikační studia dvouoborové studium
  • Kulturální studia jednooborové i dvouoborové studium 
  • Mediální studia jednooborové i dvouoborové studium
  • Němčina se zaměřením na tlumočení a překlad jednooborové i dvouoborové studium
  • Německá filologie jednooborové studium 
  • Odborná francouzština pro hospodářskou praxi
  • Teorie a dějiny dramatických umění
  • Žurnalistika jednooborové i dvouoborové studium

  Nahoru

  Hana Růžičková
  tel. 585 633 016
  e-mail: Opens window for sending emailhana.ruzickova@upol.cz

  Referentka pro studijní obory: 

  • Angličtina se zaměřením na aplikovanou ekonomii
  • Archeologie jednooborové studium
  • Archeologie dvouoborové studium v kombinaci se všemi obory (mimo komunikační studia a žurnalistiku)
  • Archivnictví jednooborové studium
  • Archivnictví dvouoborové studium v kombinaci se všemi obory (mimo aplikovaná ekonomická studia a žurnalistiku)
  • Česká filologie jednooborové studium
  • Česká filologie se zaměřením na editorskou práci ve sdělovacích prostředcích
  • Čínská filologie jednooborové studium
  • Čínská filologie dvouoborové studium v kombinaci se všemi obory (mimo aplikovaná ekonomická studia, divadelní vědu, filmovou vědu, mediální studia, judaistiku, religionistiku a žurnalistiku)
  • Historie jednooborové studium
  • Historie dvouoborové studium v kombinaci se všemi obory (mimo divadelní vědu, filmovou vědu a žurnalistiku)
  • Indonéská studia se zaměřením na cestovní ruch
  • Korejština pro hospodářskou praxi

   Nahoru

   Valerie Vejmolová
   tel. 585 633 054
   e-mail: Opens window for sending emailvalerie.vejmolova@upol.cz

   Referentka pro studijní obory: 

   • Angličtina se zaměřením na komunitní tlumočení a překlad bakalářské studium
   • Dějiny výtvarných umění
   • Filozofie jednooborové studium
   • Filozofie dvouoborové studium v kombinaci se všemi obory (mimo aplikovaná ekonomická studia, čínskou filologii, divadelní vědu, filmovou vědu, historii, judaistiku, komunikační studia, kulturální studia, mediální studia, obecnou lingvistiku a žurnalistiku)
   • Kulturní antropologie jednooborové studium
   • Kulturní antropologie dvouoborové studium v kombinaci se všemi obory (mimo aplikovaná ekonomická studia, čínskou filologii, historii, judaistiku, obecnou lingvistiku a žurnalistiku)
   • Muzikologie jednooborové studium
   • Muzikologie dvouoborové studium v kombinaci se všemi obory (mimo aplikovaná ekonomická studia, čínskou filologii, historii a žurnalistiku)
   • Religionistika (mimo judaistiku, politologii a žurnalistiku)
   • Sociologie dvouoborové studium v kombinaci se všemi obory (mimo aplikovaná ekonomická studia, čínskou filologii, historii, politologii a žurnalistiku)
   • Uměnovědná studia jednooborové studium
   • Uměnovědná studia dvouoborové studium v kombinaci se všemi obory (mimo aplikovaná ekonomická studia, čínskou filologii, historii, obecnou lingvistiku a žurnalistiku)

   Nahoru

   Mgr. Bronislava Macháčková
   metodička pro STAG
   tel. 585 633 039
   e-mail: Opens window for sending emailbronislava.machackova@upol.cz

   Nahoru

   proděkan pro studijní a sociální záležitosti

   doc. Mgr. Miroslav Dopita, Ph.D.
   tel.: 585 633 407, 733 690 808
   e-mail: miroslav.dopita@upol.cz

   • organizace agendy přijímacího řízení bakalářského a navazujícího magisterského studia v prezenční a kombinované formě
   • vedení studijní agendy bakalářského, navazujícího magisterského a magisterského studia v prezenční a kombinované formě
   • akreditace bakalářského a navazujícího magisterského studia v prezenční a kombinované formě
   • agenda rigorózního řízení
   • předseda Disciplinární komise FF UP
   • člen Pedagogické komise UP
   • člen Koordinační rady pro distanční a kombinované formy studia UP
   • Dokumenty studijní agendy viz UPShare - pracoviště FF UP

   Konzultační hodiny: úterý 10:00 - 11:00 (tř. Svobody 26, místnost 4.32)

   Nahoru

   Zpravodajství z UP
   Vyhledávání studijních oborů na UPAbsolventi UP

   Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

   Stránka aktualizována: 09. 01. 2017, Zdeněk Pospíšil