Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.ff.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Filozofická fakulta UP

Konference KAE

Znalosti pro tržní praxi

Katedra aplikované ekonomie je již od roku 2006 pořadatelem tradiční mezinárodní vědecké konference s názvem Znalosti pro tržní praxi (Knowledge for Market Use), která je vždy doplněna o aktuální podtitul. Znalosti jsou klíčovým prvkem ekonomické konkurenceschopnosti. Cílem konference je proto prezentace aktuálního vývoje řízení znalostí a jeho odrazu v managementu, marketingu, ve finančním řízení a v dalších oblastech znalostní ekonomiky.
Webové stránky konference zde.

Víno jako kulturní fenomén

Spolu s Katedrou romanistiky FF UP se Katedra aplikované ekonomie podílela v letech 2009 až 2011 na organizaci konferencí zaměřených na Víno jako kulturní fenomén.  Sborníky konferenčních příspěvků v pdf verzi ke stažení níže.

Podpora studentských konferenčních aktivit

V rámci podpory studentských aktivit je ze strany KAE dán prostor také pro prezentaci studentských výsledků v oblasti vědy a výzkumu, a to v rámci studentského panelu na konferenci Znalosti pro tržní praxi, nebo v podobě Studentské vědecké konference. Studenti mají možnost participovat jako pasivní nebo aktivní účastníci, stejně jako zaslat příspěvek do konferenčního sborníku. Tyto aktivity jsou zahrnuty do studijních plánů jako předměty typu B (kódy KAE/ZTPA, ZTPB, ZTPC a ZTPD).  

Sborníky Katedry aplikované ekonomie FF UP:

Pavla Slavíčková (Ed.), Knowledge for Market Use 2016: Our Interconnected and Divided World. Olomouc 2016. ISBN 978-80-87533-14-7.

Pavla Slavíčková - Jaromír Tomčík (eds.), Znalosti pro tržní praxi 2015. Ženy-podnikatelsky v minulosti a současnosti. Olomouc 2015. ISBN 978-80-87533-12-3.

Pavla Slavíčková (ed.), Znalosti pro tržní praxi 2014. Média a komunikace ve 21. století. Olomouc 2014. ISBN 978-80-87533-07-9.   

Pavla Slavíčková (ed.), Znalosti pro tržní praxi 2013. Veřejná ekonomika – současnost a perspektiva. Olomouc 2013, ISBN 978-80-87533-05-5.

Pavla Slavíčková (ed.), Studentská vědecká konference 2013: sborník příspěvků. Olomouc 2013, ISBN 978-80-87533-06-2.

Pavla Slavíčková (ed.), Znalosti pro tržní praxi 2012. Význam znalostí v aktuální fázi ekonomického cyklu, Olomouc 2012, ISBN 978-80-87533-04-8.

Klára Bendová – Lucie Vavrysová (eds.), Znalosti pro tržní praxi 2011. Nová generace pracovníků, Olomouc 2011, ISBN 978-80-87533-02-4.

Pavla Slavíčková (ed.), Akademické pohledy do znalostní ekonomiky. Sborník Katedry aplikované ekonomie FF UP, Olomouc 2011, ISBN 978-80-904477-8-3.

Klára Bendová – Lucie Vavrysová (eds.), Víno jako multikulturní fenomén. Sborník z 3. mezinárodní interdisciplinární konference Víno jako multikulturní fenomén, konané v Olomouci ve dnech 28. a 29. dubna 2011, Olomouc 2011, ISBN 978-80-87533-00-0.

Jaroslava Kubátová (ed.), Ekonomické znalosti pro tržní praxi, Olomouc 2010, ISBN: 978-80-904477-5-2.

Pavla Slavíčková (ed.), Ekonomické pohledy generace Y. Sborník studentských vědeckých prací Katedry aplikované ekonomie FF UP, Olomouc 2010, ISBN 978-80-904477-7-6.

Jaroslava Kubátová – Jitka Uvírová (eds.), Víno jako multikulturní fenomén, Olomouc 2010, ISBN 978-80-904477-4-5.

Jaroslava Kubátová (ed.), Ekonomické znalosti pro tržní praxi 2009, Uherské Hradiště 2009, ISBN 978-80-87273-02-9.

Jaroslava Kubátová – Jitka Uvírová (eds.), Víno jako multikulturní fenomén. Publikace vzešla z tematické mezinárodní interdisciplinární konference v Olomouci 23. a 24. 4. 2009, Uherské Hradiště 2009, ISBN 978-80-87273-01-2.

Jaroslava Kubátová (ed.), Ekonomické znalosti pro tržní praxi 2008, Uherské Hradiště 2008, ISBN: 978-80-87273-00-5.

Jaroslava Kubátová (ed.), Ekonomické znalosti pro tržní praxi 2007, Olomouc 2007, ISBN: 978-80-903808-8-2.

Jaroslava Kubátová (ed.), Ekonomické znalosti pro tržní praxi. Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference v olomouckém regionu, Olomouc 2006, ISBN: 80-244-1468-6.

Zpravodajství z UP

Kontaktní adresa KAE:

Filozofická fakulta UP v Olomouci
Katedra aplikované ekonomie
Křížkovského 12
771 80 Olomouc

e-mail:  pavlina.kleiberova@upol.cz
tel.:  +420 585 633 317

Aktuality KAE
na www.kae.cz

 

 

Křížkovského 12

Křížkovského 14

KAE podporuje firmy svých absolventů

 

 Opens external link in new window

 

Stránka aktualizována: 08. 12. 2016, Pavla Slavíčková