Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.ff.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Filozofická fakulta UP

Projekty a granty

Katedra aplikované ekonomie FF UP, její členové i studenti jsou řešiteli celé řady projektů, a to jak v oblasti vědy a výzkumu, tak i inovací. Dlouhodobým cílem katedry je podporovat tyto aktivity, a to zejména u studentů. Základní příležitostí v tomto směru je pro oblast vědy a výzkumu Studentská grantová soutěž na straně jedné a v rovině praxe a spolupráce s podnikatelským sektorem KAE provozovaný web www.dae-projects.cz na straně druhé.

Výběr z projektové činnosti KAE FF UP

2015-2016 Kontinuity a diskontinuity ekonomiky a managementu v minulosti a současnosti, IGA_FF_2015_014
2013-2014 Pavla Slavíčková: Vývoj účetních systémů z hlediska učebnic účetnictví v českých zemích před rokem 1989, IGA_FF_2013_047
2012-2014 Jaroslava Kubátová: Znalostný pracovník a etická dimenzia manažmentu na ceste k emočnej, sociálne zrelej spoločnosti, Katolícka univerzita v Ružomberku, EEIG-01/SU/2012, 2012-2014 European Economic Interest Grouping, Brussels.
2012-2014 Jiří Řezník: Historie časopisu Obzor národohopodářský v letech 1896-1949, Hlávkova nadace.
2013 Pavla Slavíčková – Zdeněk Puchinger: Malé dějiny účetnictví, Podpora publikační činnosti akademických pracovníků Filozofické fakulty Univerzity Palackého.
2012 Zdeněk Puchinger: Průzkum a analýza finanční gramotnosti akademické obce FF UP, IGA, FF_2012_063.
2012 Jaroslava Kubátová: Management v éře sociálních médií, IGA, FF_2012_02.
2012 Pavla Slavíčková – Zdeněk Puchinger: Typologie a vývoj účetních soustav na území českého státu, IGA, FF_2012_040.
2010 Jiří Řezník: Ústav pro plánování při Filozofické fakultě Palackého univerzity Olomouci v letech 1949-1953, IGA, FF_2010_041.
2010 Jiří Klvač: Souvislosti Velké finanční krize v USA po r.2007 s hospodářským vývojem ČR v letech 2007-2010, IGA, FF_2010_062.
2009-2011 Pavla Slavíčková: Právní ochrana nezletilých osob v raně novověkém období, GAČR č. 404/09/P173.

ESF - OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

2012-2014 Pavla Slavíčková (hl. řešitel): Inovace výuky ekonomických disciplín na Univerzitě Palackého a její propojení s praxí, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0027
odkaz:

2012-2014 Jiří Herinek (hl. řešitel): Zefektivnění přechodu absolventů UPOL do praxe, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0049
http://www.vtpup.cz/o-nas/zapojeni-do-projektu/po-studiu/plan-seminaru-po-studiu.html

2012-2015 PhDr. Matúš Šucha, Ph.D. (hl. řešitel): MBA - Modularizace manažerského a psychologického vzdělání na Univerzitě Palackého v Olomouci cestou inovace a propojení ekonomických a psychologických studijních programů CZ.1.07/2.2.00/28.0138 http://www.ekonompsych.upol.cz/

Zpravodajství z UP

Kontaktní adresa KAE:

Filozofická fakulta UP v Olomouci
Katedra aplikované ekonomie
Křížkovského 12
771 80 Olomouc

e-mail:  pavlina.kleiberova@upol.cz
tel.:  +420 585 633 317

Aktuality KAE
na www.kae.cz

 

 

Křížkovského 12

Křížkovského 14

KAE podporuje firmy svých absolventů

 

 Opens external link in new window

 

Stránka aktualizována: 17. 12. 2015, Pavla Slavíčková