Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.ff.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Filozofická fakulta UP

Učitelská způsobilost

Katedra aplikované ekonomie nabízí prezenční a nově i kombinované studium Učitelské způsobilosti pro ekonomy.

Jedná se o doplňkové studium k magisterskému navazujícímu studiu, které
absolventa opravňuje k výuce ekonomických disciplín na středních školách.
Studium je organizováno Institutem celoživotního vzdělávání FF UP.

Termín pro podávání přihlášek pro prezenční formu je vždy k 30. září daného akad. roku. KAE zajišťuje výuku Didaktiky ekonomie (Didaktika diplomového/nediplomového oboru). Ve stagu jsou předměty vedeny pod kódem KAE/D1UZ v ZS a KAE/D2UZ v LS.

Podrobné informace k obsahu a organizaci studia zde.

Kontaktní osoba na KAE: Mgr. Jaromír Tomčík (jaromir.tomcik@upol.cz), Mgr. Pavla Slavíčková, Ph.D. (pavla.slavickova@upol.cz)

Studijní text: J. Tomčík: Didaktika ekonomie, Olomouc 2015.

 

 

 

Zpravodajství z UP

 

Kontaktní adresa:

Filozofická fakulta UP v Olomouci

Katedra aplikované ekonomie

Křížkovského 12

771 80 Olomouc

 

e-mail:  kae@ff.upol.cz

tel.:  +420 585 633 317

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stránka aktualizována: 03. 03. 2016, Pavla Slavíčková