Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.ff.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Filozofická fakulta UP

Univerzita třetího věku

Univerzita třetího věku (U3V) poskytuje vzdělání na vysokoškolské úrovni starším občanům (nad 50 let). Vzdělávání na univerzitě třetího věku má výlučně charakter osobnostního rozvoje, nikoliv profesní přípravy a nezakládá tak nárok na vysokoškolský titul.

Od akademického roku 2016/17 se nabídka kurzů U3V rozrostla i o výuku z oblasti ekonomie a managementu zajišťovanou členy katedry aplikované ekonomie.

Koordinace U3V je na Univerzitě Palackého zajišťována v rámci aktivit celoživotního vzdělávání. Více informací včetně kontaktů, podmínek přijímacího řízení aj. naleznete zde.

Zpravodajství z UP

Kontaktní adresa KAE:

Filozofická fakulta UP v Olomouci
Katedra aplikované ekonomie
Křížkovského 12
771 80 Olomouc

e-mail:  pavlina.kleiberova@upol.cz
tel.:  +420 585 633 317

Aktuality KAE
na www.kae.cz

 

 

Křížkovského 12

Křížkovského 14

KAE podporuje firmy svých absolventů

 

 Opens external link in new window

 

Stránka aktualizována: 27. 05. 2016, Pavla Slavíčková