Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.ff.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Filozofická fakulta UP

Základní informace

Katedra aplikované ekonomie vznikla v roce 1998 původně jako Kabinet aplikované ekonomie za účelem zajištění výuky ekonomických disciplín na Filozofické fakultě. Rozhodujícím mezníkem byl rok 2005, kdy katedra získala akreditaci bakalářského a posléze také magisterského studijního oboru Aplikovaná ekonomická studia, který se tak stal prvními ekonomickými studiemi na Univerzitě Palackého v její historii vůbec.

KAE FF UP nabízí:

Bakalářské a magisterské navazující dvouoborové studium APLIKOVANÁ EKONOMICKÁ STUDIA.

Doktorský studijní program EKONOMICKO-MANAŽERSKÁ STUDIA (informace k přijímacímu řízení jsou uvedeny zde, kontaktní osoba Doc. Ing. Jaroslava Kubátová, Ph.D.)


Dále se KAE FF UP podílí na výuce filologických oborů se zaměřením na aplikovanou ekonomii a hospodářskou praxi:

KOREJŠTINA PRO HOSPODÁŘSKOU PRAXI (jednooborové bakalářské studium)
FRANCOUZŠTINA SE ZAMĚŘENÍM NA APLIKOVANOU EKONOMII (jednooborové bakalářské studium)
RUŠTINA S ORIENTACÍ NA HOSPODÁŘSKOU, PRÁVNÍ A TURISTICKOU OBLAST (jednooborové bakalářské studium)
POLŠTINA S ORIENTACÍ NA HOSPODÁŘSKOU, PRÁVNÍ A TURISTICKOU OBLAST (jednooborové bakalářské studium)
UKRAJINŠTINA S ORIENTACÍ NA HOSPODÁŘSKOU, PRÁVNÍ A TURISTICKOU OBLAST (jednooborové bakalářské studium)
NĚMČINA PRO HOSPODÁŘSKOU PRAXI (jednooborové bakalářské studium ve spolupráci s PdF UP)
ODBORNÁ FRANCOUZŠTINA PRO HOSPODÁŘSKOU PRAXI (navazující jednooborové magisterské studium)

 

Svým studentům a absolventům KAE nabízí:

Náplň studia orientovanou na praxi
Součástí studijních plánů jsou odborné stáže ve firmách v ČR i zahraničí - zadávání témat diplomových prací dle požadavků partnerských organizací a firem z regionu - výuku odborníky z praxe - možnost zapojit se do mezinárodní organizace AIESEC.

Progresivní metody výuky
Kvalitně vybavené učebny včetně možnosti zápůjčky notebooků pro studenty - využívání ICT včetně sociálních sítí ve výuce - pravidelnou výuku v prostředí Second Life - kurzy zaměřené na soft skills - možnost přípravy komplexního business plánu - kurzy projektového managementu - možnost zapojit se do grantových projektů na FF UP i mimo ni - spolupráce s Vědeckotechnickým parkem UP a Podnikatelských inkubátorem.

Výuku v souladu se současnou úrovní znalostí na mezinárodní úrovni
Kurzy vedené zahraničními odborníky v angličtině - široké spektrum studijních stáží na zahraničních univerzitách spojené s bohatou nabídkou grantové podpory - kurzy reflektující aktuální trendy v oblasti vědy a výzkumu - dovednostní semináře motivující studenty k vlastní vědeckovýzkumné činnosti - možnost aktivně vystoupit na mezinárodní konferenci a publikovat na odborné úrovni. 

Zpravodajství z UP

Kontaktní adresa KAE:

Filozofická fakulta UP v Olomouci
Katedra aplikované ekonomie
Křížkovského 12
771 80 Olomouc

e-mail:  pavlina.kleiberova@upol.cz
tel.:  +420 585 633 317

Aktuality KAE
na www.kae.cz

 

 

Křížkovského 12

Křížkovského 14

KAE podporuje firmy svých absolventů

 

 Opens external link in new window

 

Stránka aktualizována: 12. 06. 2017, Pavla Slavíčková