Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.ff.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Filozofická fakulta UP

Aplikovaná ekonomická studia

Aplikovaná ekonomická studia (bakalářské dvouoborové studium)
Bakalářské dvouoborové studium oboru Aplikovaná ekonomická studia připravuje odborníky, kteří budou schopni úspěšně vstoupit na současný dynamický trh práce a trvale zde působit díky schopnostem reagovat na jeho proměny. Hlavní oblastí uplatnění absolventů je zisková sféra (výrobní i nevýrobní podniky). Tím, že studium oboru Aplikovaná ekonomická studia je dvouoborové, a jeho studium může posluchač kombinovat s libovolným dalším oborem akreditovaným na UP jako dvouoborovým, bude absolvent vybaven širokým profesním základem přesahujícím jednotlivé profese. Absolventi jsou vybaveni takovou sumou teoretických znalostí, která umožní všeobecný rozhled v ekonomické problematice a jejich budoucí prohlubování podle momentálních potřeb zastávané profese. Absolventi zároveň disponují kvalitními přenositelnými znalostmi a schopnostmi typu "soft skills" a "life skills“.

Více informací o aplikovaná ekonomická studia - bakalářské studium.

Aplikovaná ekonomická studia (magisterské navazující dvouoborové studium)
Cílem oboru Aplikovaná ekonomická studia je připravit odborníky s magisterským stupněm vzdělání, jejichž odborný profil odpovídá aktuálním požadavkům zaměstnavatelů, což je zajištěno spoluprací s regionálními zaměstnavateli a s Hospodářskou komorou. Studium navazujícího magisterského oboru Aplikovaná ekonomická studia je dvouoborové, s dobou studia 2 roky a jeho studium bude posluchač kombinovat s libovolným dalším oborem akreditovaným na UP jako dvouoborovým. Díky tomu bude absolvent vybaven širokým profesním základem a bude připraven flexibilně reagovat na ekonomicko-společenské změny.

Více informací o aplikovaná ekonomická studia - navazující magisterské studium.

Zpravodajství z UP

Kontaktní adresa KAE:

Filozofická fakulta UP v Olomouci
Katedra aplikované ekonomie
Křížkovského 12
771 80 Olomouc

e-mail:  pavlina.kleiberova@upol.cz
tel.:  +420 585 633 317

Aktuality KAE
na www.kae.cz

 

 

Křížkovského 12

Křížkovského 14

KAE podporuje firmy svých absolventů

 

 Opens external link in new window

 

Stránka aktualizována: 08. 06. 2015, Pavla Slavíčková