Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.ff.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Filozofická fakulta UP

Zahraniční vztahy

AIA - POLSKO a ČÍNA: novinky ke stipendiím do zahraničí

POLSKO: u stipendijních pobytů v Polsku poskytovaných na základě mezinárodní smlouvy nebyla v případě článků č. 8.1 a č. 6 vyčerpána stipendijní kvóta nabízená na akademický rok 2017/2018, a proto přijímáme dodatečné kompletní žádosti až do 31.3.2017 do 15.00 hod., resp. do naplnění smluvně vymezené kvóty, pokud k ní dojde před tímto datem.

Jedná se o stipendia:

  • 8.1 - Studijní a výzkumné pobyty pro studenty bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů
  • 8.1 - Pobyty pro studenty polonistiky
  • 6 - Studijní a výzkumné pobyty pro akademické pracovníky

Každá žádost o stipendium musí obsahovat náležitosti uvedené na webové stránce  http://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/44_mezinarodni_smlouvy-vyberova-rizeni/POLSKO (přehled dokladů pro žádost o stipendijní pobyt je pod tabulkou). Prodloužení termínu se netýká letních jazykových kurzů, jejichž kvóta již byla naplněna.

ČÍNA: čínská vláda nabízí českým zájemcům stipendijní místa ke studiu bakalářských, magisterských i doktorských studijních programů v ČLR počínaje akademickým rokem 2017/2018, jakož i ke studijním či výzkumným stážím v ČLR v délce jednoho až dvou semestrů v akademickém roce 2017/2018.

Termín pro odevzdání přihlášek je do 21. února 2017 do 15 hod na MŠMT.

Podrobnější informace  jsou zveřejněny na webových stránkách DZS/AIA:  

http://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/nabidka-stipendijnich-pobytu-v-cine-nad-ramec-mezinarodni-smlouvy-6/

České centrum Berlín - nabídka pracovních stáží

Milí studenti, České centrum v Berlíně hledá nové stážisty, více se dozvíte v přiloženém dokumentu.

Aktuálně

Vážení kolegové, k datu 3. 11. 2016 byla zveřejněna výzva k předkládání projektů na zahraniční mobilitu pro rok 2017. Více informací naleznete v textu výzvy, případně se obracejte na ZO FF. 

 

 

Deset mladých lidí získá možnost studovat magisterský obor na deseti nejlepších světových univerzitách. Roční stipendium, které uděluje Nadační fond Martiny a Tomáše Krskových, pokryje školné na...
Zpravodajství z UP
Vyhledávání studijních oborů na UPAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Stránka aktualizována: 20. 02. 2017, Jana Hořáková