Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.ff.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Filozofická fakulta UP

Zahraniční hosté

1) Organizace a administrace krátkodobých zahraničních návštěv na FF UP (přednáškové pobyty)

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Zahraniční hosté působící na FF UP musí být od 01. 01. 2016 evidováni
v PORTÁLU přes Protál-Aplikace-Přijetí hostů.

Možnosti financování přednáškových pobytů zahraničních hostů:

  • Jestliže si jednotlivé katedry zvou zahraniční hosty na přednáškové pobyty, je na jejich rozhodnutí, jakým způsobem pobyt hosta zajistí. Týká se nejen úhrady stravného, zajištění a zaplacení ubytování, ale také příp. honoráře za přednášku.
  • Hosté přijati v rámci programu Erasmus mají zajištěn pobyt z tohoto programu. Pobytové náklady hosta hradí zahraniční VŠ.
  • Pobyt zahraničních partnerů v rámci mezinárodních vědeckých aktivit (grantů, výzkumné či vědecké spolupráce atd.) doporučujeme hradit z grantových prostředků příslušných pracovišť.

Zahraničním hostům na přednáškovém pobytu může ZO ve spolupráci s katedrou pomoci zajistit následující:

- akceptační / zvací dopis

- ubytování na kolejích (formulář objednávky ubytování najdete zde)

- poskytnout ID kartu (knihovna, menza, internet atd.) - podmínkou pro vydání
  ID karty UP je zaevidování hosta v Malém STAGu) 

2) Organizace a administrace dlouhodobých pobytů zahraničních    lektorů na FF UP (pracovní poměr)

Tuto agendu má na starosti personální oddělení FF UP:

http://www.ff.upol.cz/skupiny/zamestnancum/personalni-oddeleni/

Zahraničním lektorům PO může zajistit následující:

  • Poskytování informací o možnostech zaměstnání na FF UP
  • Zprostředkování uzavření pracovní smlouvy s FF UP a zajištění pracovního povolení, nahlašování zaměstnání občanů EU, cizích státních příslušníků s trvalým pobytem v ČR na ÚP Olomouc
  • Informování o vízových povinnostech a dalších náležitostech nutných pro vstup do ČR
  • Organizování kurzů českého jazyka

Objednávka ubytování pro hosty FF UP v zařízeních SKM UP

Ubytování zahraničních hostů lze domluvit telefonicky s ubytovací kanceláří (paní Šimková - 8016, paní Augustinová - 8017). Pro písemné objednání použijte formulář Objednávka ubytování.

Ubytování hostů - metodický pokyn: program v pdfMPKB3-06-6.pdf

Zpravodajství z UP
Vyhledávání studijních oborů na UPAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Stránka aktualizována: 30. 09. 2016, Jana Hořáková