Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.ff.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Filozofická fakulta UP

Smlouvy o spolupráci

Zahraniční spolupráce FF UP

Filozofická fakulta UP spolupracuje s mnoha evropskými i mimoevropskými univerzitami. Tato spolupráce má následující podobu:

1. Mezinárodní smlouvy - studijní pobyty DZS MŠMT

Bulletin Akademické informační agentury (AIA) s nabídkou studijních pobytů pro studenty i pedagogy vychází každoročně na podzim. Je vyvěšen na stránkách Domu zahraničních služeb (DZS www.dzs.cz), u nástěnky zahraničního oddělení FF a je rozesílán na všechny katedry.

Jednotlivá studijní a pobytová místa jsou obsazována jednak rozpisem kvót pro UP, jednak výběrovým řízením. Nabídka obsahuje i letní jazykové kurzy. Mezinárodní dohody obsahují širokou škálu evropských, ale i mimoevropských států.
Kvóty - žádosti s přílohami odevzdávají studenti na katedrách, katedry odevzdají zahraničnímu oddělení jen přesný počet uchazečů s uvedeným pořadím a nanejvýš jedním náhradníkem (druh žádosti, povinné přílohy, počet žadatelů i termín odevzdání je uveden v Bulletinu)
Výběrové řízení - žádosti mohou studenti nosit jednotlivě k potvrzení proděkankou pro zahraničí a mohou si je poté posílat sami Akademické informační agentuře.

Proplacení cestovních nákladů v rámci pobytů DZS
Vzhledem k neustále se měnícím podmínkám při proplácení cestovních nákladů je nutné, aby se student  po obdržení souhlasu k přijetí na zahraniční studijní pobyt, co nejdříve přišel domluvit na dalším postupu s referentkou oddělení pro zahraniční záležitosti FF UP.

Nahoru

2. Smlouvy o přímé spolupráci mezi univerzitami

Katedry FF UP se podílely na uzavření bilaterálních smluv o spolupráci s univerzitami  v Evropě, Asii a Americe

Initiates file downloadSmlouvy o přímé spolupráci mezi univerzitami (fakultami) (xls)

Podepsané smlouvy zahrnují spolupráci zejména v těchto oblastech:

  • vyměnné studijní pobyty studentů
  • přednášková činnost hostujících profesorů
  • studijní a výzkumné pobyty vyučujících
  • spolupráce na vybraných výzkumných a učebních projektech
  • organizování letních škol a krátkodobých kurzů pro studenty

Výběr studentů a organizace studijních a výzkumných pobytů je plně v kompetenci jednotlivých kateder.

Výjezdy pedagogů je nutno zahrnout do plánovaných zahraničních cest, studentům může být cestovné hrazeno formou mimořádného stipendia. Výjezdy studentů a pobyty zahraničních hostů je nutno naplánovat na začátku kalendářního roku a odevzdat na zahraniční oddělení FF, aktualizace bude následovat na počátku zimního semestru.

Studenti výše uvedených univerzit, kteří mají zájem o informace o studiu na FF UP, se musí nejdříve obrátit na zahraniční oddělení svých domovských univerzit, jejichž prostřednictvím se pobyt na FF UP vyřizuje.

Nahoru

3. Smlouvy programu Erasmus

Erasmus - seznam smluv podle zemí

Nahoru

4. Smlouvy programu CEEPUS

Některé katedry FF UP se zapojily do středoevropského výměnného univerzitního programu CEEPUS, který se zaměřuje na regionální spolupráci v rámci sítí univerzit. FF UP je zapojena do 5 aktivních sítí s univerzitami, jejichž seznam najdete níže.

Seznam smluv programu CEEPUS

Nahoru

Zpravodajství z UP
Vyhledávání studijních oborů na UPAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Stránka aktualizována: 05. 10. 2015, Jana Hořáková