Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.ff.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Filozofická fakulta UP

Studentům

Olomouc navštíví jeden z nejvýznamnějších současných historiků, kteří se věnují středověkým dějinám a především dějinám křížových výprav. Na Katedře historie prosloví dvě přednášky vztahující se jak...
Kurz organizují studenti pro studenty, samostatně z vlastní iniciativy a navazují na již úspěšně realizované ročníky z minulých let, letos již potřetí. Jedná se o pobyt před začátkem zimního semestru...
Dne 1. 2. 2012 vstoupila v platnost směrnice děkana FF UP k provedení studijního a zkušebního řádu UP ve vztahu ke studijním programům realizovaným na FF UP.
Katedra aplikované lingvistiky FF UP nabízí možnost účasti v kurzech AJ.
Zpravodajství z UP
ECTS - Dodatek k diplomuAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Stránka aktualizována: 15. 11. 2012, Daniel Agnew