Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.ff.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Filozofická fakulta UP

Doktorské studium


Web UPdoc - http://dspff.upol.cz. - je speciálním webem určeným pro všechny studenty doktorských programů (DSP).

Záležitosti doktorského studia vyřizuje oddělení vědy

Mgr. Agnes Hausknotzová
tel.: 585 633 013
email: Opens window for sending emailagnes.hausknotzova@upol.cz
Kateřinská 653/17, 779 00 Olomouc, 4. patro, vlevo

Úřední hodiny

Po     9.00 - 11.00     13.00 - 15.00
Út      9.00 - 11.00  
St      9.00 - 11.00     13.00 - 15.00
Čt      9.00 - 11.00   

Do uvedených úředních hodin můžou zasáhnout případná jednání nebo porady. Pokud chcete mít jistotu, domluvte si prosím osobní schůzku předem, telefonicky nebo mailem.

Pro 1. ročník doktorského studia

Individuální studijní plány podepsané školitelem posílejte poštou nebo naskenované mailem na výše uvedené adresy nejpozději do konce října.

Informativní schůzka a zápis do doktorského studia proběhne
2. září 2016 ve 14h na tř. Svoboty 26, učebna 1.49

Vyplněný a podepsaný zápisový list pošlete na mail agnes.hausknotzova@upol.cz nebo na adresu: Filozofická fakulta, oddělení vědy, Kateřinská 653/17, 779 00 Olomouc.

Pro vyšší ročníky doktorského studia (studující v kreditním systému)

Doktorandi jsou povinni odevzdávat na konci akademického roku, nejpozději v termínu mezního splnění studijních povinností, podepsaný zápisový list A - písemně poštou na adresu odd. vědy, nebo elektronicky mailem na e-mailovou adresu agnes.hausknotzova@upol.cz.

Nahoru

Informace pro studenty doktorských studijních programů

Pro studující na mateřské a rodičovské dovolené

Student může přerušit studium na období mateřské a rodičovské dovolené.
Tato doba přerušení se nezapočítává do celkové doby přerušení, kterou stanoví jako maximální Studijní a zkušební řád UP.

Je potřeba

(Podrobnosti na http://oldwww.upol.cz/skupiny/studentum/studium/uznana-doba-rodicovstvi/)

Identifikační karta

Nové identifikační karty i prodloužení stávajících vyřizujte na  Centru výpočetní techniky UP Olomouc. Informace najdete na http://oldwww.upol.cz/struktura-up/univerzitni-zarizeni/centrum-vypocetni-techniky/v-menu/identifikacni-karty/ .

Číslo účtu pro platby validační známky: 19-1096330227/0100, variabilní symbol vyplňte podle pokynů na výše uvedených stránkách v odkazu.

Stipendium v prezenční formě studia

Od ledna 2008 je výše stipendia stanovena na 7.300,- Kč měsíčně. Stipendium je vypláceno každý měsíc na účet – číslo účtu a případnou změnu čísla účtu je potřeba nahlásit na oddělení vědy FF.

Doktorandům prezenční formy studia končí vyplácení stipendia v měsíci, ve kterém vykonali státní doktorskou zkoušku a obhajobu disertační práce nebo po uplynutí standardní délky studia (3 nebo 4 roky - dle akreditace). Pokud doktorand neukončí do této doby studium, včas požádá o prodloužení nebo přerušení studia.

Ubytování

Opens external link in new windowhttp://skm.upol.cz/ menu aktuality

Ubytovací stipendium

http://www.ff.upol.cz/skupiny/studentum/stipendia/

Zdravotní pojištění

Stát platí zdravotní pojištění za studenty jen do věku 26 let bez ohledu na to, zda pokračují dále ve studiu. Pokud student dovrší 26 let, měl by se domluvit se zdravotní pojišťovnou na placení zdravotního pojištění.

Nahoru

Zkoušky z cizího jazyka v rámci doktorského studia na FF UP

Zájemci o zkoušku jsou povinni se na předmět přihlásit do Stagu v termínu předzápisu, na začátku semestru, ve kterém hodlají zkoušku vykonat.

Zkouška z angličtiny

garantuje PhDr. Sabrina Pazderová (Opens window for sending emailsabrina.pazderova@upol.cz)
- informace ke zkoušce z angličtiny 

Zkouška z němčiny

garantuje Centrum jazykového vzdělávání – PhDr. Jiří Nový, Ph.D. (Opens window for sending emailjiri.novy@upol.cz)
Požadavky ke zkoušce z německého jazyka pro modulový systém - 91AND
Požadavky ke zkoušce z německého jazyka nemodulový systém

Zkouška z francouzštiny

garantuje doc. Jaromír Kadlec, Dr., z katedry romanistiky FF UP (jaromir.kadlec@upol.cz)

Zkouška ze španělštiny

garantuje doc. Lenka Zajícová, Ph.D., z katedry romanistiky FF UP (Opens window for sending emaillenka.zajicova@upol.cz)
Initiates file downloadPožadavky ke zkoušce ze španělského jazyka pro studenty doktorského studa (pdf)

Zkouška z italštiny

garantuje doc. Jiří Špička, Ph.D., z katedry romanistiky FF UP (Opens window for sending emailjiri.spička@upol.cz)

Zkouška z portugalštiny

garantuje Petra Svobodová, Ph.D., z katedry romanistiky FF UP (Opens window for sending emailpetra.svobodova@upol.cz)

Zkouška z ruštiny

garantuje doc. Zdeňka Vychodilová, CSc., z katedry slavistiky FF UP (Opens window for sending emailzdenka.vychodilova@upol.cz)

Zkouška z polštiny

garantuje doc. Ivana Dobrotová, Ph.D., z katedra slavistiky FF UP, sekce polonistiky (Opens window for sending emailivana.dobrotova@upol.cz)

Zkouška z latiny

garantuje PhDr. Barbara Pokorná, Ph.D., z Centra jazykového vzdělávání FFUP (barbara.pokorna@upol.cz)

Zkouška z češtiny pro cizince

garantuje doc. Božena Bednaříková, Dr., z katedry bohemistiky FF UP (Opens window for sending emailbozena.bednarikova@upol.cz)

Nahoru

Zkouška z filozofie

Filozofie pro doktorské studenty nefilozofických oborů

Každý doktorand Filozofické fakulty UP, který nestuduje na katedře filozofie, musí v průběhu Ph.D. studia absolvovat dvousemestrální předmět Filosofie pro doktorandy, který vyučuje prof. Ivan Blecha (ivan.blecha@upol.cz).

  • Filosofie pro doktorandy 1 (KFI / 91AF1)
  • Filosofie pro doktorandy 2 (KFI / 91AF2)

Zkouška má formu diskuse nad konkrétním textem, který má v ideálním případě souvislost s tématem disertace. Tento text může být v češtině či jiném jazyce, musí se týkat filozofie a musí být předem schválen zkoušejícím vyučujícím.
Obracejte se emailem výhradně na dr. Martina Jabůrka (martin.jaburek@upol.cz), který vám přidělí zkoušejícího.
Zkouška bude následně realizována u dr. Pavla Hobzy, dr. Martina Jabůrka, dr. Karla Šebely, dr. Filipa Tvrdého, dr. Jozefa Matuly nebo u dr. Petra Vodešila.

Nahoru

Povinnosti studenta před odevzdáním disertační práce

Doktorand je povinen doplnit údaje k disertační práci do Stagu a odevzdat Žádost o obhajobu disertační práce s přílohami uvedenými ve formuláři.

Viz. příkaz rektora UP B3-09-3 - "Zadávání tématu, odevzdávání a evidence údajů o bakalářské, diplomové, disertační práce a rigorózní práci a způsob jejich zveřejnění", Dodatek k PRB3-09-3

Konec vyplácení stipendia

Doktorandům prezenční formy doktorského studia končí vyplácení stipendia v měsíci, ve kterém vykonali poslední povinnost v rámci doktorského studia (doktorskou zkoušku nebo obhajobu disertační práce).
Datem státní doktorské zkoušky, příp. obhajoby také končí 
statut studenta.

Oborové rady a státní zkušební komise

doktorského studijního programu Filozofické fakulty UP: jmenované oborové_rady FF UP (rtf)

Formuláře k doktorskému studiu

na stránkách Formuláře vědy a výzkumu.

Nahoru

Zpravodajství z UP
ECTS - Dodatek k diplomuAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Stránka aktualizována: 08. 02. 2017, Zdeněk Pospíšil