Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.ff.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Filozofická fakulta UP

Promoce

Letní promoce 2017

Promoce absolventů z května/června 2017se budou konat v týdnu od 10. července 2017 v Redutě (sál Moravské filharmonie) Horní nám., Olomouc.

Máte-li zájem o registraci účasti na červencových promocích, kontaktujte nejpozději dne 16. 6. 2017 svou studijní referentku.

Přesný harmonogram červencových promocí bude zveřejněn dne 20. června 2017 v odpoledních hodinách.

Poplatek za úkony spojené s organizací promocí činí 500,-a můžete jej uhradit bankovním převodem na číslo účtu UP: 19-1096330227/0100, v.s.: 29001.

Doklad o zaplacení poplatku předložíte až v den konání promoce.

Převzetí diplomu

Absolventi z května/června 17 ( případně ze srpna /září 16), kteří se neúčastní promoce si mohou svůj diplom vyzvednout po dohodě se svou studijní referentkou nejdříve od 26. 6. 2017.

O promocích

Historický vývoj vysokých škol (a zejména univerzit) od středověku ustavil několik slavnostních aktů sloužících k vyjádření svébytnosti a autonomie vysokoškolských učilišť. Jedná se zejména o inauguraci (ustavení nejvyšších akademických funkcionářů – rektora a děkanů), imatrikulaci (zápis nových posluchačů) a promoci, tedy ukončení vysokoškolského studia či udělení akademického titulu a vědecké hodnosti.

Promočního aktu se účastní představitelé UP ve slavnostních úborech, kteří jsou nazýváni latinskými tituly. Jedná se o akademické funkcionáře:
Rektor – nejvyšší představitel vysoké školy. Je oslovován titulem „Magnificence“ (z lat. „magnificens“ - velkolepý)
Děkan – nejvyšší představitel fakulty vysoké školy je titulován „Spectabilis“ (lat. slovutný).
Promotor – akademický funkcionář pověřený provedením promočního aktu, který je označen ceremoniálním titulem „Honorabilis“ (lat. ctihodný).
Pedel – osoba nesoucí při promoci rektorské či děkanské žezlo (z lat. „pedellus“ - ten, kdo zve).

Při promočním aktu používají akademičtí funkcionáři symboly svěřené moci zvané insignie. Insigniemi se rozumějí akademické řetězy a akademická žezla, prsteny, pečetidla, prapory a standarty. K promočnímu aktu nedílně náleží slavnostní roucha nazývaná taláry (z lat. „talaris“ - sahající po kotníky).

Nejstarší akademickou insignii Univerzity Palackého v Olomouci připomíná kopie rektorského žezla staré olomoucké univerzity (1573 až 1860), jejíž originál vlastní univerzita v Innsbrucku. Při promoci se užívá rektorské žezlo z roku 1946 a pak žezla fakultní. Při promočním aktu se používají vždy dvě žezla, rektorské žezlo a žezlo příslušné fakulty. Na fakultní žezlo absolventi skládají svůj slib.

V průběhu promoce účastníci uslyší fanfáry od autorů Jaroslava Kvapila, Pavla Čotka a Jana Vičara, českou státní hymnu a studentskou hymnu Gaudeamus igitur...

Nahoru

Video a fotografie

Videozáznam a fotografie z promočních aktů jsou pro Vás nově

ke stažení zdarma

  • kontakt ohledně videa a fotografií:
    e-mail: promoceff@upol.cz
    tel.: 585 633 066

Nahoru

Ukázka z videa promoce

Absolventský portál

na adrese Opens external link in new windowwww.absolventi.upol.cz

Zpravodajství z UP
ECTS - Dodatek k diplomuAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Stránka aktualizována: 16. 03. 2017, Zdeněk Pospíšil