Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.ff.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Filozofická fakulta UP

Směrnice a formuláře

Směrnice děkana

 • č. 02/2016 - Zásady čerpání fondu pro podporu vědecké činnosti FF UP
 • č. 01/2016 - O udělení stipendia na podporu studia v ČR v ak. roce 2016/17
 • č. 03/2015 - O uznávání kreditů v rámci zahraničních studentských mobilit
 • č. 01/2015 - O zřízení funkce ombudsmana FF UP
 • č. 03/2014 - O ediční činnosti FF UP
 • č. 01/2013 - SD k řádu rigorózního řízení B1-13/3-HN
 • č. 01/2012 - SD k provedení studijního a zkušebního řádu UP
 • č. 02/2010 - O hospodaření v řežimu ostatní hlavní a doplňkové činnosti na FF UP
 • č. 01/2010 - Disciplinární řád
 • č. 01/2009 - Uznávání kreditů v rámci zahraničních studentských mobilit
 • č. 03/2006 - Studium v navazujícím magisterském studijním oboru Euroculture 

Nahoru

Nahoru

Nahoru

Zpravodajství z UP
ECTS - Dodatek k diplomuAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Stránka aktualizována: 20. 02. 2017, Zdeněk Pospíšil