Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.ff.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Filozofická fakulta UP

Stipendia

Stipendia poskytovaná UP

Univerzita Palackého v Olomouci poskytuje studentům následující stipendia:

 • prospěchové stipendium za vynikající studijní výsledky,
 • stipendium za vynikající výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí výsledky přispívající k prohloubení znalostí,
 • stipendium na výzkumnou, vývojovou a inovační činnost
 • sociální stipendium v případě tíživé sociální situace studenta (podle § 91, odst. 3. zákona o vysokých školách)
 • ubytovací stipendium pro studenty, kteří nemají trvalé bydliště v okrese Olomouc nebo držitele průkazu ZTP či ZTP/P
 • příspěvek na studium v zahraničí

Stipendia jsou udělována studentům podle Stipendijního řádu UP.

O možnostech přiznání stipendií se informujte na studijním oddělení fakulty.

Stipendia na mezinárodní zkoušky z AJ a NJ

Stipendijní podpora:

 • je určena všem studentům FF UP v bakalářských, magisterských i doktorských studijních programech;
 • klade si za cíl motivovat studenty, aby si zlepšovali jazykové dovednosti;
 • povede k větší uplatnitelnosti studentů FF UP na trhu práce;
 • její čerpání je v souladu s pravidly čerpání stipendií, protože vede k rozšiřování kvalifikace studenta;
 • je cílena na jazykové zkoušky anglického a německého jazyka.

Podmínky k získání podpory:

 • student musí získat zkoušku během svého řádného studia;
 • podpora je určena těm, kteří absolvovali danou zkoušku v roce 2017 (stipendium je vypláceno zpětně, poplatek za zkoušku si student hradí sám);
 • zkoušku musí student absolvovat na Univerzitě Palackého v Olomouci (zkoušky z anglického jazyka v Britském centrum KUP, zkoušky z německého jazyka v Centru jazykového vzdělávání FF UP);
 • Studenti KAA mohou žádat pouze o podporu na zkoušku CPE, studenti KG mohou žádat pouze o podporu na zkoušku ÖSD Zertifikat C1 a Goethe-Zertifikat C1.

Kompletní informace o stipendiích na mezinárodní zkoušky

Zpravodajství z UP
ECTS - Dodatek k diplomuAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Stránka aktualizována: 01. 03. 2017, Zdeněk Pospíšil