Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.ff.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Filozofická fakulta UP

Studijní plány a předměty

KBH

KBH/VSL43 - Časopisecká praxe

- cyklus návštěv z řad šéfredaktorů a editorů vybraných českých časopisů

KDU

KDU/DSS - Divadlo v současném světě, 4 kredity, zkouška

Anotace  s časovým harmonogramem jednotlivých témat. Přednáška určena studentům ostatních kateder FF a případným zájemcům z jiných fakult UP.

KPE

KPE/NEP,5 kreditů, ukončení zkouškou

každý ČT 16:30 - 18:00, Velká učebna katedry Romanistiky, informační leták (doc)

KR

Katedra romanistiky - seznam předmětů kategorie C

NIZ

NIZ/niz2 - Nizozemština 2 ,2 kredity, zp.

Kurz navazuje na kurz Nizozemština 1, který je určen zájemcům  bez předchozí  znalosti jazyka. Seznamuje jak s nizozemštinou, tak s kulturou nizozemsky mluvících zemí. Cílem celého 4-semestrálního kurzu je přivézt studenty na základní jazykovou úroveň (přibl. úroveň A1 resp. A2 – CEFR. Hlavní důraz je kladen na budování nizozemské slovní zásoby, základní lexikální a ústní dovednosti. Pro dosažení těchto cílů využíváme audio-lexikální metodu Spreken is zilver (Modul 1) a intenzivně spolupracujeme s autorem této komplexní metody, která obsahuje mimo jiné následující metodologické přístupy: TPR, TPR+, co-operative learning, využívání písní/hudby pro cizojazyčnou výuku podle protokolu Nederlied, využívání autentických materiálů.

NIZ/niz4 - Nizozemština 4, 3 kredity, Zk.

Kurz je posledním semestrem 4-semestrálního kurzu, v jehož závěru získávají absolventi jazykovou úroveň A1-A2, mohou se přihlásit i na absolvování zkoušky Certificaat Nederlands als Vreemde Taal – úroveň PTIT (Zkouška z nizozemštiny jako cizího jazyka), kterou katedra každoročně organizuje,  a jsou schopni domluvit se v běžných každodenních situacích.

NIZ/afk2 - Afrikánština 2, 2 kredity, zp.

Kurz navazuje na Afrikánštinu 1. Studenti budou postupně rozvíjet svou praktickou znalost jazyka a seznamovat se se specifiky jihoafrické kultury. Ve 3. a 4. semestru se kromě praktických jazykových dovedností zaměříme také na gramatická pravidla a poslechové dovednosti. K tomu budou použity jihoafrické písničky a původní rozhlasové nahrávky.

NIZ/afk4 - Afrikánština 4, 3 kredity, Zk.

Studenti rozvíjí plynulé  jazykové schopnosti, seznamují se s komplexní gramatikou, učí se psát krátké eseje, seznamují se s historií literatury a čtou tituly dle vlastního výběru.

Zpravodajství z UP
ECTS - Dodatek k diplomuAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Stránka aktualizována: 10. 07. 2015, Zdeněk Pospíšil