Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.ff.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Filozofická fakulta UP

Archiv zpráv

Benediktinské opatství ve Vilémově s podtitulem Dějiny zapomenutého kláštera na česko-moravském pomezí. To je název nové monografie Tomáše Somera a Josefa Šrámka. Autoři z katedry historie se téměř...
Stáž v Německém Düsseldorfu v oblasti online marketingu, informačních technologií, designu, účetnictví, uživatelské podpory, prodeje a mnoha dalších.
The University of Vienna offers a wide range of summer and winter schools during recess.
Rádi bychom Vás informovali o tom, že čínská vláda nabízí českým zájemcům stipendijní místa ke studiu bakalářských, magisterských i doktorských studijních programů v ČLR.
Rektor Univerzity Palackého v Olomouci schválil dne 10. prosince 2015 třicet pět projektů podaných do Soutěže o rozvojové projekty v rámci institucionálního plánu Univerzity Palackého v Olomouci...
Zájemcům o práci zdravotníka na táborech, školách v přírodě nebo lyžařských kurzech je určen kurz, který na začátek příštího kalendářního roku připravila fakulta zdravotnických věd. Úspěšní...
V aule právnické fakulty promovala téměř stovka absolventů doktorských studijních programů. Devět docentů obdrželo jmenovací dekrety a Lubomír Dvořák, Ladislav Daniel a Pavel Štěpánek převzali práva...
Osmičlenná studentská delegace katedry politologie a evropských studií dokázala, že je v diplomatickém jednání jedna z nejlepších na světě. Získala v simulovaných jednáních OSN první místo....
CEU San Pablo University is looking for international students or graduates from other European countries to work in our International Office as International Assistant.
We would like to invite you to International Academic Conference "e-methodology" in Wrocław which is dedicated to the difficulties connected with research in social sciences and humanities.
Zpravodajství z UP
Vyhledávání studijních oborů na UPAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Stránka aktualizována: 20. 03. 2013, Daniel Agnew