Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.ff.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Filozofická fakulta UP

Archiv zpráv

Na rizika pěstounské péče na přechodnou dobu upozornil výzkum psychologů Univerzity Palackého. Na rozdíl od dlouhodobé pěstounské péče má podle nich její přechodná varianta značná úskalí.
Kurz se koná již pátým rokem vždy před začátkem zimního semestru a je určený pro všechny budoucí studenty Univerzity Palackého v Olomouci. Naším hlavním cílem je především připravit vás na...
Postmodernismus a postkolonialismus jsou passé. To je můj nejdůležitější postřeh z výroční konference American Comparative Literature Association (ACLA), jež se konala v březnu 2016 na Harvardu.
Jaroslava Janečková, doktorandka katedry slavistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého, zvítězila v prestižní překladatelské soutěži vyhlášené Ruským střediskem vědy a kultury v Praze. Získala...
Na třídenní lingvistickou konferenci (OLINCO) se sjela více než stovka jazykovědců z celého světa. Hlavní hvězdou akce, kterou pořádá filozofická fakulta UP, se stal David Pesetsky z Massachusetts...
Katedra psychologie FF UP je již přes dvacet let propojena s praxí v oblasti náhradní rodinné péče. Doc. PhDr. Irena Sobotková, CSc. pracovala do r. 2013 jako odborná garantka v ISIS, občanském...
The School of Arts and Humanities - ULisboa is looking for students interested in undertaking one of the Erasmus Traineeship positions available for next academic year 2016/17.
Třináct procent posluchačů filozofické fakulty se v zimním semestru účastnilo hodnocení vyučovaných předmětů. Kromě studentských odpovědí fakulta zaregistrovala na 1400 komentářů. Výsledky evaluace...
Studenti výborně reprezentovali olomouckou rusistiku v překladatelské soutěži. Jejich výkony hodnotili akademici i překladatelé.
Come to the heart of Europe, to the beautiful Pécs in Hungary and join the Debate Academy while you learn about the ‘Ongoing Migration Crisis and Central Europe’ from 28 July to 10 August 2016.
Zpravodajství z UP
Vyhledávání studijních oborů na UPAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Stránka aktualizována: 20. 03. 2013, Daniel Agnew