Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.ff.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Filozofická fakulta UP

Den otevřených dveří

Děkujeme všem uchazečům o studium, kteří se dne 21. ledna 2017 zúčastnili Dne otevřených dveří na Filozofické fakultě UP!

Výsledky SPF nanečisto

V níže uvedeném PDF souboru naleznete své výsledky z pilotního Testu předpokladů ke studiu (SPF).

Svůj výsledek nejrychleji najdete tak, že si nejprve sestavíte svůj unikátní kód. Ten je tvořený:

  • prvními dvěma písmeny křestního jména Vaší matky (např. MA pro Marii),
  • dnem vašeho narození (např. 04 pro 4. 5. 1995),
  • prvními dvěma písmeny místa vašeho narození (např. OL pro Olomouc),
  • posledním dvojčíslím vašeho telefonního čísla (např. 99 u čísla 602 771 299).

Poté otevřete uvedený dokument a pomocí funkce Ctrl+F najdete Váš kód v tabulce.
U něj pak naleznete bodové skóre, kterého jste v testu dosáhli, a také váš percentil (vaši relativní pozici vůči ostatním účastníkům, kteří psali stejnou verzi testu).

Obecně platí, že čím vyšší hodnocení, tím lépe se vám podařilo test zvládnout. Z těchto výsledků však nelze spolehlivě usuzovat na případné (ne)přijetí na vámi zvolený obor, neboť tyto testy byly pouze zkušební a sestava jejich účastníků nemusí odpovídat reálným výkonům uchazečů u "ostrých" testů.
Berte proto, prosím, váš výsledek pouze jako orientační, případně jako motivaci k další přípravě na přijímací zkoušky.

Výsledky testů SPF nanečisto z 25. 11. 2016

Výsledky testů SPF nanečisto z 21. 1. 2017

Průběh loňských přijímaček a počty přijatých uchazečů

Pro představu o průběhu přijímacího řízení v minulém roce a o počtu přijatých uchazečů  najdete ve zprávě o průběhu přijímacího řízení pro minulý akademický rok, kde také najdete testy přijímacího řízení.

Zpravodajství z UP
Studuj na FF UPVyhledávání studijních oborů na UPAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Stránka aktualizována: 27. 01. 2017, Zdeněk Pospíšil