Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.ff.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Filozofická fakulta UP

Formuláře


Tiskopisy v dokumentech útvaru tajemnice

Tiskopisy v dokumentech útvaru tajemnice - nutno se přihlásit stejnými údaji jako do portálu

Nahoru

Formuláře vědy a výzkumu

Formuláře doktorského studia

Žádost o zapsání/odepsání předmětu

  pdfrtf

Potvrzení o studiu

  pdfrtf

Žádost o obhajobu disertační práce

  pdfrtf

Přihláška ke státní doktorské zkoušce

  pdfrtf

Dohoda o provedení práce – oponentský posudek

  pdfrtf

Zápis o průběhu obhajoby disertační práce

  pdfrtf

Zápis o přijímací zkoušce do DSP

  pdfrtf

Zápis o státní doktorské zkoušce

  pdfrtf

Osvědčení o ukončení DSP

  pdfrtf

Osvědčení o ukončení DSP - kreditní studium

  pdfrtf

Průvodní list absolventa DSP

  pdfrtf

Zápisový list do doktorského studia

  pdfrtf

Nahoru

Formulář k přihlášce Mobilita akademických pracovníků FF UP

Stručný přehled projektu akad. pracovníků

Formuláře k přihlášce do programu Mobilita/Freemover:

Student Application Form/Přihláška studenta na studijní pobyt

Learning Agreement/Studijní smlouva 

Žádost o příspěvek/Request for subsidy

Prohlášení o účtu/Bank account statement

Doktorandi: Formuláře k přihlášce do programu Mobilita/Freemover:

Žádost o příspěvek mobilita DSP / Request for a grant doctoral mobility

Prohlášení o účtu / Statement of account

Stručný přehled projektu / Overview of project

Další: 

Směrnice o uznávání kreditů v rámci zahraničních studijních mobilit

Pokyny pro studenty na studijním pobytu v zahraničí k zadávání předmětů do IS STAG

Zobrazování a započítání kreditů ze zahr. studijního pobytu na Zápisovém listě typu A

Žádost o zapsání a odepsání předmětů (především zahr. praxe)

Žádost o individuální studijní plán (zahraniční mobilita studentů) 

Po ukončení studijního pobytu Mobilita/Freemover

Letter of Confirmation

Formulář závěrečné zprávy

Formuláře k proplacení jízdného na studijní pobyt přes CEEPUS a AIA

Žádanka_náhrada_výdajů

Pojištění

Informace o rozsahu a podmínkách cestovního pojištění do zahraničí

 

 

Zpravodajství z UP
Fotobanka UPJednotný vizuální styl

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Stránka aktualizována: 31. 10. 2016, Zdeněk Pospíšil