Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.ff.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Filozofická fakulta UP

Formuláře


Tiskopisy v dokumentech útvaru tajemnice

Tiskopisy v dokumentech útvaru tajemnice - nutno se přihlásit stejnými údaji jako do portálu

Nahoru

Formuláře vědy a výzkumu

Formuláře doktorského studia

Žádost o zapsání/odepsání předmětu

  pdfrtf

Potvrzení o studiu

  pdfrtf

Žádost o obhajobu disertační práce

  pdfrtf

Přihláška ke státní doktorské zkoušce

  pdfrtf

Dohoda o provedení práce – oponentský posudek

  pdfrtf

Zápis o průběhu obhajoby disertační práce

  pdfrtf

Zápis o přijímací zkoušce do DSP

  pdfrtf

Zápis o státní doktorské zkoušce

  pdfrtf

Osvědčení o ukončení DSP

  pdfrtf

Osvědčení o ukončení DSP - kreditní studium

  pdfrtf

Průvodní list absolventa DSP

  pdfrtf

Zápisový list do doktorského studia

  pdfrtf

Nahoru

Zpravodajství z UP
Fotobanka UPJednotný vizuální styl

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Stránka aktualizována: 31. 10. 2016, Zdeněk Pospíšil