Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.ff.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Filozofická fakulta UP

Odbory

Aktuality, pozvánky

Informace z jednání Výroční konference VOS konané dne 3. 2. 2017

Všem zaměstnancům FF UP

Dne 7. 6. 2010 proběhlo jednání zástupců ZO VOS FF s děkanem FF doc. Lachem.

Zápis z jednání


Dne 15. 7. 2009 byla děkanem FF prof. I. Bartečkem a předsedou ZO VOS FF Mgr. O. Kučerou podepsána Kolektivní smlouva , Dodatek č. 1 ke KS Dodatek č. 2 ke KS   Dodatek č. 3 ke KS  Dodatek č. 4 ke KS  Dodatek č. 5 ke KS Dodatek č. 6 ke KS  Dodatek č. 7 ke KS


Dne 12. 6. 2009 bylo děkanem FF schváleno a podepsáno Oznámení o čerpání sociálního fondu FF UP (viz příloha). 

Jak bylo řečeno na výroční členské schůzi ZO VOS FF 31. 3. 2009, mají zaměstnanci možnost navrhnout kulturní, příp. sportovní akce, jichž se chtějí zúčastnit, nebo je chtějí organizovat. Po schválení komisí bude taková akce hrazena ze sociálního fondu děkanátem FF UP. Nelze hradit či proplácet individuální účast na podobných akcích.

Proto Vás tímto prosíme o návrhy možných společných kulturních či sportovních akcí, kde je třeba uvést:

 • název akce
 • datum konání akce
 • místo konání akce
 • předpokládaný počet účastníků
 • předpokládané náklady

V rámci takovéto akce je možno hradit i společnou dopravu.

Své návrhy prosím zasílejte na mailovou adresu: bronislava.machackova@upol.cz


Nahoru

Zápisy ze schůzí

Zápisy jsou ve formátu (PDF)

Nahoru

Ostatní informace

Posláním odborů je prosazování a ochrana mzdových, pracovních a životních podmínek a práv zaměstnanců.

Dlouhodobé cíle ZO VOS FF UP

 • Chránit oprávněné zájmy zaměstnanců
 • Zastupovat zájmy zaměstnanců vůči vedení fakulty
 • Zlepšit komunikaci v rámci Filozofické fakulty - mezi vedením a zaměstnanci (např. přijímání stížností zaměstnanců a jejich projednávání s vedením fakulty)
 • Usilovat o zlepšení pracovních podmínek na pracovištích
 • Usilovat o zlepšení platových podmínek všech!!! zaměstnanců fakulty
 • Poskytovat bezplatnou právní pomoc zaměstnancům (VOS má k disposici kvalifikované právníky)

 

Aktuální úkoly

Vstoupit do vyjednávání o kolektivní smlouvě na fakultě.

Návrh obsahu kolektivní smlouvy:   

 • vytvoření popisu pracovní činnosti všech zaměstnanců
 • podrobný popis výhledu a možností čerpání sociálního fondu
 • formální zakotvení způsobu setkávání vedení fakulty a ZO VOS FF UP
 • způsob nařizování čerpání dovolených
 • příspěvky na stravování
 • pravidla udělování osobních ohodnocení zaměstnancům fakulty
 • způsob stanovování a přidělování prostředků na odměny
 • Vytvořit provozně-technické zázemí ZO VOS FF UP
 • Vytvořit informační systém a postup pro zaměstnance fakulty ve věcech:
  a) možnosti podání stížnosti prostřednictvím ZO VOS FF UP,
  b) nároků plynoucích z pracovního poměru a postupů při prosazování těchto nároků,
  c) možností a způsobů právní ochrany zaměstnance.

Nahoru

Nahoru

Zpravodajství z UP
Fotobanka UPJednotný vizuální styl

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Stáhněte si brožurku První kroky zaměstnance UP
Stáhněte si brožurku První kroky zaměstnance UP
Stránka aktualizována: 28. 03. 2017, Bronislava Macháčková