Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.ff.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Filozofická fakulta UP

Personální oddělení

Bc. Alena Bátková
vedoucí oddělení
tel.: 585 633 028
email: alena.batkova@upol.cz

 • Centrum jazykového vzdělávání
  • Jazyková škola Uplift
  • Akademická divize CJV
 • Děkanát:
  • sekretariát děkana
  • personální a mzdové oddělení
  • oddělení pro vědu a výzkum
  • zahraniční oddělení
  • studijní oddělení
  • ekonomické oddělení
  • oddělení infrastruktury
 • Institut celoživotního vzdělávání
 • Katedra klasické filologie
 • Vydavatelství FF UP

Mgr. Bc. Pavla Černá
personální referentka
tel.: 585 633 032
email: pavla.cerna@upol.cz

 • Katedry:
  • anglistiky a amerikanistiky
  • aplikované ekonomie
  • asijských studií
  • bohemistiky
  • filozofie
  • mediálních a kulturálních studií a žurnalistiky
  • obecné lingvistiky
  • psychologie
  • romanistiky
 • Centrum jazykového vzdělávání:
  • Letní škola slovanských studií

Ing. Iva Válková
personální referentka
tel.: 585 633 029
email: iva.valkova@upol.cz

 • Centrum judaistických studií Kurta a Ursuly Schubertových
 • Katedry:
  • dějin umění
  • divadelních a filmových studií
   • včetně Academia film Olomouc
  • germanistiky
  • historie
  • muzikologie
  • nederlandistiky
  • politologie a evropských studií
  • slavistiky
  • sociologie, andragogiky a kulturní antropologie
Marie Dubovanová

Mgr. Petra Rýznarová
mzdová účetní
tel.: 585 633 031
email: petra.ryznarova@upol.cz

 • Děkanát:
  • sekretariát děkana
  • personální a mzdové oddělení
  • oddělení pro vědu a výzkum
  • zahraniční oddělení
  • ekonomické oddělení
  • oddělení infrastruktury
 • Centrum jazykového vzdělávání:
  • Jazyková škola Uplift
  • Akademická divize CJV
 • Centrum judaistických studií Kurta a Ursuly Schubertových
 • Institut celoživotního vzdělávání
 • Katedry:
  • anglistiky a amerikanistiky
  • aplikované ekonomie
  • asijských studií
  • filozofie
  • germanistiky
  • klasické filologie
  • mediálních a kulturálních studií a žurnalistiky
  • muzikologie
  • romanistiky
  • sociologie, andragogiky a kulturní antropologie
  • politologie a evropských studií

Kontaktní hodiny personálního a mzdového oddělení:

Pondělí

9 - 11h

 13 - 15h

Úterý

9 - 11h

 

Středa

9 - 11h

 13 - 15h

Čtvrtek

9 - 11h

 Dále lze domluvit kontrétní termín dle předchozí dohody.

 

Nahoru

Zpravodajství z UP
Fotobanka UPJednotný vizuální styl

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Stránka aktualizována: 29. 08. 2012, Zdeněk Pospíšil