Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.ff.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Filozofická fakulta UP

Publikační činnost (OBD)

  OBD - Osobní bibliografická databáze

  Záznamy o své publikační činnosti může vkládat každý zaměstnanec FF UP.
  Při problémech a nejasnostech při vyplňování záznamu v OBD kontaktujte vědeckého tajemníka vašeho pracoviště (kontakt viz Seznam vědeckých tajemníků jednotlivých kateder FF) a nebo fakultního správce FF – PhDr. Martin Dolejš, Ph.D. (martin.dolejs@upol.cz, kl. 3523).

  Vstup do OBD

  Uživatel, který se chce přihlásit do systému OBD musí nejdříve provést přihlášení do portálu UP, pak následně vybrat v horní liště „administrativa“ a v přehledu aplikací „OBD“.

  Opens external link in new windowVstup bez přihlášení

  Návod na poskytnutí sborníků

  Všeobecný link:
  Sborník publikován v časopise (v našem případě např. jako součást řady AUPO)
  thomsonreuters.com/products_services/science/free/essays/journal_selection_process/

  Thomson-Reuters přihlášení sborníku

  Ostatní sborníky (pozor: nový link!):
  wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/cpci/cpciessay/
  Na místě linků je procedura podrobně popsána.

  V případě nejasností kontaktujte Ing. Davida Horkého, Country Manager - Central and Eastern Europe, Healthcare & Science, Thomson Reuters, Václavské nám. 19, 110 00 Praha (tel. 224 190 423; fax: 224 229 888; mobil: 725 843 344)

  Seznamy časopisů European Reference Index of Humanities (ERIH)

  Domovská stránka ERIH

  Vyhledávač časopisů registrovaných v ERIH podel názvu, ISSN a oboru
  V roce 2011 byl obohacen původní seznam časopisů z roku 2007

  Publikace uvedené v těchto časopisech lze považovat za publikace v Nárovním referenčním rámci excelence (NRRE) - jeden z ukazatelů GA ČR.

  Zpravodajství z UP
  Fotobanka UPJednotný vizuální styl

  Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

  Stránka aktualizována: 25. 07. 2011, Zdeněk Pospíšil