Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.ff.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Filozofická fakulta UP

Kontakt

Adresa:

Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Křížkovského 10
771 80 Olomouc
tel.: 585 631 111
fax: 585 633 000
e-mail: dekan.ff@upol.cz
(sekretariát děkana)

Kontaktní osoba pro obsah webových stránek fakulty:
Zdeněk Pospíšil
e-mail: zdenek.pospisil@upol.cz
tel.: 585 633 048

Informace k webovým stránkám UP

Zpravodajství z UP
Vyhledávání studijních oborů na UPAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Stránka aktualizována: 07. 09. 2015, Zdeněk Pospíšil